Obchody Jubileuszu 60 lat Misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa Horyniec-Zdrój – Radruż Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Obchody Jubileuszu 60 lat Misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa Horyniec-Zdrój – Radruż

7.10.2022
Radruż 13, Budynek wystawienniczo - administracyjny

Dr hab. Katarzyna Zalasińska, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, oraz Piotr Zubowski, dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie, serdecznie zapraszają na obchody 60-lecia misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Obchody odbędą się w piątek, 7 października 2022 r., w Horyńcu-Zdroju i Radrużu.

O godz. 13.00, w Parku Zdrojowym w Horyńcu-Zdroju, zostanie otwarta wystawa pt. Przyszłym pokoleniom. 60 lat misji Narodowego Instytutu Dziedzictwa, którą wszyscy zainteresowani mogą oglądać do 14 października br.

Następnie, o godz. 13.30, zapraszamy do Zespołu Cerkiewnego w Radrużu – Oddziału Muzeum Kresów w Lubaczowie, w którym odbędzie się debata pt. Zespół Cerkiewny w Radrużu – Światowe Dziedzictwo Kulturowe UNESCO i Pomnik Historii. Współpraca w ochronie, zarządzaniu i promocji polsko-ukraińskiego dziedzictwa kulturowego. Debatę poprowadzi Piotr Zubowski, dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie, a wezmą w niej udział: Beata Kot, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z/s w Przemyślu, Anna Fortuna-Marek, kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie, Włodzimierz Gerycz z Państwowego Historyczno-Architektonicznego Rezerwatu w Żółkwi, Zenon Swatek, starosta lubaczowski, Robert Serkis, wójt Gminy Horyniec-Zdrój oraz Anna Śmiegielska, kierownik zespołu ds. komunikacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa.


Narodowy Instytut Dziedzictwa od 60 lat gromadzi, bada i popularyzuje wiedzę o materialnym i niematerialnym dziedzictwie kulturowym Polski. Przygotowuje opinie, ekspertyzy, studia, a także opracowuje standardy konserwatorskie. Instytucja w nowoczesny i kompleksowy sposób udostępnia informacje o polskich zabytkach. Na portalu zabytek.pl można odnaleźć opisy zabytków, dokumentację, archiwalne i aktualne zdjęcia obiektów, modele 3D oraz wiele innych zasobów. Instytut organizuje wydarzenia i jest ogólnopolskim koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa i Europejskich Dni Archeologii. Od 1991 r. w Rzeszowie funkcjonuje Oddział Terenowy NID, którego Muzeum Kresów w Lubaczowie jest stałym partnerem.

Cerkiew w Radrużu wpisana w 2013 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (razem z piętnastoma innymi drewnianymi cerkwiami polskiego i ukraińskiego regionu Karpat) jest doskonałym przykładem budowania strategii współpracy i komunikacji wielu „aktorów” ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Działania ochronne w radrużańskim zespole cerkiewnym podejmowane od lat przez państwowe służby konserwatorskie, wsparcie finansowe udzielane ze środków publicznych, stała opieka zarządcy, a równocześnie szereg działań wielu interesariuszy zajmujących się promocją, edukacją i popularyzacją tego wyjątkowego miejsca zaowocowały uznaniem tego zabytku za jeden z najcenniejszych w skali kraju i świata. Debata będzie zatem dobrą okazją do refleksji jakie mechanizmy i metody pomagają skutecznie chronić i zarządzać dziedzictwem kulturowym. Równocześnie zaprezentowane zostaną działania Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie w NID. Spotkanie pozwoli również na przedstawienie obecnej sytuacji ukraińskiego dziedzictwa kulturowego na przykładzie cerkwi wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz dotychczasowych wspólnych polsko-ukraińskich osiągnięć w ochronie i zarządzaniu cerkwiami wpisanymi na Listę UNESCO.


Więcej informacji na temat wydarzenia: https://muzeumkresow.eu/przyszlym-pokoleniom-60-lat-misji-narodowego-instytutu-dziedzictwa-zapraszamy-na-wystawe-i-debate-do-horynca-i-radruza/

Więcej informacji na temat wystawy: https://muzeumkresow.eu/wystawa/przyszlym-pokoleniom-60-lat-misji-narodowego-instytutu-dziedzictwa/