„Obozy i więzienia sowieckie na ziemiach polskich (1944–1945)” - prezentacja leksykonuu Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Obozy i więzienia sowieckie na ziemiach polskich (1944–1945)” - prezentacja leksykonuu

2.03.2023, godz. 15:30
Rzeszów, ul. Szopena 23, Sala Konferencyjna IPN Oddział w Rzeszowie

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie zaprasza na prezentację leksykonu „Obozy i więzienia sowieckie na ziemiach polskich (1944–1945)”, którą poprowadzi dr hab. Dariusz Iwaneczko, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. 

Obozy i więzienia sowieckie na ziemiach polskich (1944–1945). Leksykon, wstęp, oprac. i red. nauk. Dariusz Iwaneczko, Rzeszów–Warszawa 2022, jest pionierskim opracowaniem naukowym. Nie tylko ukazuje skalę sowieckich represji w Polsce, proces masowych aresztowań i wywózek żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, losy tysięcy Polaków w powojennej rzeczywistości, ale także proces sowietyzacji naszego państwa. Leksykon uzupełnił w znacznym stopniu polską bibliografię naukową (z recenzji dr. hab. D. Roguta). 

Podczas prezentacji będzie można nabyć prezentowaną książkę. „Obozy i więzienia sowieckie na ziemiach polskich (1944–1945). Leksykon”.

Dziennikarze obecni na konferencji otrzymają darmowy egzemplarz ww. publikacji.