"Od rozkwitu do upadku. Zamek Królewski w Sanoku i Ziemia Sanocka w epoce jagiellońskiej" Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

"Od rozkwitu do upadku. Zamek Królewski w Sanoku i Ziemia Sanocka w epoce jagiellońskiej"

17.02.2023
Sanok, ul. Zamkowa 2, Sala Gobelinowa w podziemiach Zamku Królewskiego

Konferencja naukowa organizowana przez Muzeum Historyczne w Sanoku w partnerstwie z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Sanoku.

Program:

10:30 Otwarcie konferencji i powitanie gości przez Dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku dr. Jarosława Serafina 

10:40-12:45 SESJA PIERWSZA: Przewodniczący: dr Tomasz Ratajczak

 • 10:40-11:00 prof. dr hab. Jerzy Sperka, Zamek w Sanoku ośrodkiem władzy monarszej w końcu XIV i na początku XV w.
 • 11:05-11:25 mgr Maria Zielińska, dr Piotr Kotowicz, mgr Marcin Glinianowicz, Obwarowania miejskie Sanoka w średniowieczu i okresie staropolskim
 • 11:30-11:50 mgr Gabriela Glinianowicz, Jak Król Jagiełło do ślubu szedł, czyli moda dworska w dobie pierwszych Jagiellonów
 • 11:55-12:15 prof. dr hab. Bożena Czwojdrak, Królowa Zofia Holszańska i jej sanockie dziedzictwo
 • 12:20-12:45 Dyskusja

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-16:25 SESJA DRUGA:
Przewodnicząca: prof. dr hab. Bożena Czwojdrak

 • 14:00-14:20 dr Łukasz Bajda, Rodziny gniazdowe ziemi sanockiej w epoce jagiellońskiej
 • 14:25-14:45 mgr Paweł Skowroński, Zbrojni ziemi sanockiej doby późnośredniowiecznej monarchii jagiellońskiej w świetle źródeł pisanych
 • 14:50-15:10 dr Tomasz Ratajczak, Szesnastowieczny pałac królewski na zamku w Sanoku na tle architektury rezydencjonalnej ostatnich Jagiellonów
 • 15:15-15:35 dr Andrzej Gliwa, Między zniszczeniami wojennymi a kolektywną pamięcią kulturową. Dyskursywne praktyki mnemoniczne w społecznościach wiejskich ziemi sanockiej po inkursjach tatarskich z 1624 i 1672 r. na tle zniszczeń wojennych i strat
 • 15:40-16:00 mgr Grzegorz Potoczny, Zamek Królewski w Sanoku w świetle źródeł gospodarczych
 • 16:05-16:25 Dyskusja

16:25 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Wydarzenie zrealizowane w partnerstwie ze Starostą Sanockim.