„Odchodzące ślady zatrzymać w pamięci” – wystawa Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Odchodzące ślady zatrzymać w pamięci” – wystawa

1.03-30.06.2021
Rzeszów, ul. Rynek 6, Muzeum Etnograficzne

Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie przygotowało nową ekspozycję. Punktem wyjścia dla wystawy stały się refleksje nad działalnością instytucji od czasów gromadzenia pierwszych zbiorów do współczesności oraz specyfiką włączonych do kolekcji eksponatów.

Przedmioty te traktowane przez muzealników, jako „znaki przeszłości” pozostają często jedynym śladem po istniejących niegdyś obiektach i stanowią swoiste ilustracje ludzkich życiorysów i historii miejsc. Często niepozorne z wyglądu niosą ze sobą ogromny ładunek emocjonalny, który można odkryć po- przez poznanie sposobu pozyskania nabytku do muzealnych zbiorów.

Tytuł ekspozycji nawiązuje do publikacji patrona Muzeum – Franciszka Kotuli opartej na obfitym materiale źródłowym pozyskanym na Rzeszowszczyźnie.

Wśród obiektów zgromadzonych na wystawie prezentowane są zarówno pierwsze muzealne nabytki – przekazane przez uczniów dawnego Gimnazjum kilkadziesiąt lat temu jak i te pozyskane do zbiorów już w XXI wieku. Szczególnie interesująco prezentują się przedmioty przekazane w formie daru przez Franciszka Kotulę oraz osoby niegdyś pozostające z nim w przyjacielskich wręcz relacjach. Osobną kategorię stanowią te pozyskane w czasie badań terenowych prowadzonych od 1956 roku oraz ilustrujące je materiały archiwalne w postaci dokumentacji fotograficznej i rysunkowej.

Wystawa została przygotowana jako forma upamiętnienia przypadających w roku 2020 jubileuszy: 120. rocznicy urodzin patrona, 85-lecia powstania rzeszowskiego Muzeum oraz 30. rocznicy Muzeum Etnograficznego im. Franciszka Kotuli.

Wystawie towarzyszy katalog w formie elektronicznej, który można nabyć w sklepie internetowym muzeum.

Muzeum Etnograficzne planuje spotkania z oprowadzaniem kuratorskim po wystawie. Pierwsze odbędzie się 7 marca w godzinach 11.00 i 14:00.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną i  obowiązujące obostrzenia, liczba zwiedzających, mogąca wziąć udział w wydarzeniu, jest ograniczona.

  • rezerwacja miejsc: tel. 17 862 02 17

Więcej informacji o wystawie: Elżbieta Dudek-Młynarska, tel. 506 093 559.