„Odgłosy Podkarpacia” – I Festiwal Orkiestr Dętych Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Odgłosy Podkarpacia” – I Festiwal Orkiestr Dętych

14.06-18.07.2021
Markowa 1491, Centrum Kultury Gminy Markowa

I Festiwal Orkiestr Dętych „Odgłosy Podkarpacia” 2021 odbędzie się na terenie Centrum Kultury Gminy Markowa w dniu 18 lipca 2021 roku.

Celem Festiwalu jest:
 • konfrontacja konkursowa orkiestr dętych;
 • wymiana doświadczeń artystycznych i organizacyjnych;
 • prezentacja dorobku orkiestr dętych;
 • propagowanie muzyki orkiestr dętych;
 • inicjowanie prezentacji nowych kompozycji na orkiestry dęte;
 • stworzenie cyklicznego wydarzenia konkursowego dla orkiestr dętych;
Repertuar konkursowy

„Odgłosy Podkarpacia” będzie wydarzeniem jednodniowym i odbędzie się w formie konkursu. Dla realizacji oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie Jury, które oceniać będzie:

 • dobór repertuaru,
 • brzmienie i intonacja,
 • interpretacja utworów,
 • dynamika,
 • ogólne wyraz artystyczny.

Repertuar jest dowolny, lecz w repertuarze konkursowym obowiązkowo należy uwzględnić jeden utwór polskiego kompozytora.

Program artystyczny każdej z orkiestr biorących udział w konkursie nie może przekroczyć 30 minut łącznie z wejście i zejściem ze sceny.

Za zajęcie miejsc I–III orkiestry otrzymują nagrody finansowe. Pozostali uczestnicy otrzymają puchar i dyplom.

Organizatorem konkursu jest: Centrum Kultury Gminy Markowa przy współudziale Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Łańcucki.