Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek „Podkarpackie Kolędowanie” Krasne 2021 online Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek „Podkarpackie Kolędowanie” Krasne 2021 online

18.11-23.12.2021
Krasne 743, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem - wydarzenie online

Organizatorzy: Stowarzyszenie Kobiet Krasne, Agencja Artystyczna MMN, Szkoła Muzyki Rozrywkowej EmKa Nowa Dęba, Sofi Art Krasne zapraszają na Festiwal.

Cele Festiwalu:

 • popularyzacja polskich kolęd i pastorałek,
 • odkrywanie talentów wokalnych oraz podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
 • prezentacja dorobku artystycznego uczestników festiwalu w przestrzeni internetowej,
 • wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z osobami uzdolnionymi artystycznie wśród instruktorów, pedagogów, opiekunów,
 • promocja Gminy Krasne.

Uczestnicy:

Konkurs obejmuje występy solowe oraz zespołowe i odbędzie się według podziału na kategorie.

Soliści:

 • 6 - 9 lat,
 • 10 - 13 lat,
 • 14 - 17 lat,
 • od 18 lat,

Zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne: 6-18 lat (jedna kategoria wiekowa).

Do kategorii Zespoły kwalifikowane są również Duety.

O przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia wykonawcy.

Repertuar:

 • Soliści oraz zespoły przygotowują jeden utwór, jakim jest polska kolęda lub pastorałka. Nie dopuszcza się zgłoszenia piosenek świątecznych ani kolęd i pastorałek obcojęzycznych.
 • do nagrania może być wykorzystany półplayback lub akompaniament instrumentu/ów. Utwór może być także wykonany a cappella.

Warunki udziału w edycji online:

 • zgłoszenie solisty / zespołu poprzez prawidłowe wypełnienie Karty zgłoszenia i wysłanie jej na adres podkarpackiekoledowanie@op.pl w terminie 22.11.-03.12.2021r. Do zgłoszenia należy dołączyć podpisane oświadczenie RODO oraz potwierdzenie opłaty akredytacyjnej,
 • opłata akredytacyjna jest obowiązkowa dla wszystkich Uczestników Festiwalu i wynosi 35,00 zł dla Solistów i 60,00 zł dla Zespołów,
 • numer konta, na jaki należy wpłacać opłatę akredytacyją: 98 1140 2004 0000 3802 7463 2367
 • w ramach akredytacji każdy uczestnik festiwalu otrzyma cyfrową płytę z nowymi aranżacjami tradycyjnych kolęd z profesjonalnymi półplaybeckami,
 • w potwierdzeniu opłaty akredytacyjnej należy umieścić imię i nazwisko uczestnika, kategorię wiekową i adres @, na który ma zostać przesłana cyfrowa wersja płyty,
 • dołączenie w treści maila zgłoszeniowego publicznego linku do nagrania umieszczonego w serwisie You Tube z opisem: Imię i Nazwisko/tytuł utworu/kategoria wiekowa/„Podkarpackie Kolędowanie” Krasne 2021,
 • karta zgłoszenia, oświadczenie RODO są do pobrania na fanpage festiwalu, jako osobny plik,
 • przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora. Dodatkowo Uczestnicy, którzy znajdą się w gronie laureatów, wyrażają zgodę na upublicznienie swojego wizerunku oraz przesłanego nagrania w Koncercie Finałowym, który będzie transmitowany za pośrednictwem platformy You Tube.

Wymagania dotyczące nagrań konkursowy:

 • film konkursowy należy zamieścić na swoim prywatnym kanale You Tube,
 • wygenerowany link do filmu należy wkleić w treści @ zgłoszeniowego.

Harmonogram festiwalu:

 • zgłoszenia przyjmowane są w dniach 22.11-03.12.2021r.
 • ogłoszenie listy finalistów 06.12.2021r.
 • ogłoszenie werdyktu i emisja Koncertu Laureatów 23.12. 2021r. godz.17:00.