Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Pióro Pegaza – poleca PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Pióro Pegaza – poleca PIK

29.09-31.10.2020
Rzeszów, ul. Sokoła 13, WiMBP w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie ogłasza VI. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Pióro Pegaza w 2020 r.

„... a ja zbłąkany wśród cyfr płaczę atramentowymi łzami” Jerzy Pleśniarowicz, Liryka.

Przewodnim tematem tegorocznej edycji jest napisanie wiersza związanego z postacią lub twórczością Jerzego Pleśniarowicza, w ramach uświetnienia obchodów 100. lecia urodzin poety, tłumacza literatury białoruskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, słowackiej i czeskiej, reżysera teatralnego i radiowego, animatora kultury i „rzeszowianina z wyboru”.

Celem konkursu jest upamiętnienie sylwetki Jerzego Pleśniarowicza — poety i animatora życia kulturalnego w Rzeszowie, podkreślenie wyjątkowości położenia Podkarpacia, jako „tygla kultur”, doskonalenie warsztatu poetyckiego, ukazanie poezji niepokojów współczesnego człowieka i stworzenie okazji do artystycznej konfrontacji oraz promowanie talentów literackich. Konkurs ma charakter otwarty, w poetyckie szranki mogą stanąć zarówno doświadczeni twórcy, jak i ci, którzy do tej pory pisali wyłącznie „do szuflady”.

Warunkiem jest przesłanie pracy zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie – nigdy nie publikowanego, ani nie nagrodzonego utworu, napisanego w języku polskim. Pozostałe szczegóły, Regulamin oraz Karta Zgłoszenia są dostępne na stronie www.wimbp.rzeszow.pl.

Termin przesyłania prac: 31 października 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Jerzy Pleśniarowicz w latach 1952-1974 (z przerwą od kwietnia 1954 r. do maja 1955 r.), był kierownikiem literackim Teatru Ziemi Rzeszowskiej (od 1957 r. Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie). W sezonie 1966/67 był równocześnie doradcą literackim Teatru im. Osterwy w Lublinie. W 1955 r. zamieszkał na stałe w Rzeszowie. Współpracował z rzeszowską rozgłośnią Polskiego Radia, m.in., jako adaptator i reżyser słuchowisk, emitowanych także na antenie ogólnopolskiej, z Wojewódzkim Domem Kultury, redakcjami „Nowin Rzeszowskich”, „Nowin Tygodnia” i „Widnokręgu”. Badał i opisywał tradycje teatralne Rzeszowa i regionu, co zaowocowało monografią Kartki z dziejów rzeszowskiego teatru (1985). Przygotował dla rzeszowskiej sceny i 18 innych teatrów, a także Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji, adaptacje oraz przekłady dramatów (18 realizacji scenicznych, 18 radiowych, 4 telewizyjne). Był współinicjatorem Rzeszowskich Spotkań Teatralnych (organizowanych od 1961 r.). Wchodził w skład kolegiów redakcyjnych dwutygodnika społeczno-kulturalnego „Kamena” (Lublin, 1962-1964), „Kwartalnika Rzeszowskiego” (1967-1968) i miesięcznika „Profile” (Rzeszów, 1969-1972). Był prezesem – założycielem Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich (1967) oraz autorem antologii Wiersze z Rzeszowskiego (1974).