„Orła wrona nie pokona. W 40 rocznicę stanu wojennego” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Orła wrona nie pokona. W 40 rocznicę stanu wojennego”

13.12.2021-30.06.2022
Rzeszów, Rynek 12, Muzeum Historii Miasta Rzeszowa, wejście od ulicy Baldachówka

Muzeum Historii Miasta Rzeszowa zaprasza do obejrzenia wystawy pt. „Orła wrona nie pokona. W 40 rocznicę stanu wojennego”.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. na mocy dekretu Rady Państwa  wprowadzono w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej stan wojenny. Władzę w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, na jej czele stał Wojciech Jaruzelski. Jako wytłumaczenie takiego postępowania władze podały ochronę przed chaosem i anarchią oraz trudną sytuacją gospodarczą wywołaną postępowaniem radykalnych działaczy „Solidarności” dążących do prób przejęcia władzy. Argumentem uzasadniającym wprowadzenie stanu wojennego była groźba interwencji zbrojnej w Polsce państw Układu Warszawskiego.

Władze państwowe do wprowadzenia stanu wojennego użyły sił Ludowego Wojska Polskiego, Milicji Obywatelskiej i Służb Bezpieczeństwa. We wszystkich województwach wprowadzono komisarzy wojskowych. Do wojska powołano dziesiątki tysięcy rezerwistów, wydano nakaz zdeponowania broni i amunicji, zakazano obywatelom zmiany miejsca pobytu, wyłączono komunikację telefoniczną, wprowadzono cenzurę korespondencji oraz godzinę milicyjną od 22.00 do 6.00 rano. Zamknięto granice państwa i lotniska, wstrzymano wydawanie prasy, poza dwoma gazetami rządowymi.

W czasie trwania całego stanu wojennego internowano około 10 tysięcy osób w 49 ośrodkach internowania na terenie całego kraju.

Zapraszamy na wystawę mówiącą o tamtych, trudnych czasach. Prezentujemy na niej dokumenty, druki podziemne i propagandowe oraz fotografie. Można zobaczyć również eksponaty takie jak oryginalne, pochodzące z czasów stanu wojennego wyposażenie wojskowe i milicyjne m.in. kompletną sylwetkę mundurową funkcjonariusza Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej (ZOMO).

Rafał Kocoł