„Piękno Podkarpacia” – XVII Wojewódzki Konkurs Fotograficzny Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Piękno Podkarpacia” – XVII Wojewódzki Konkurs Fotograficzny

3-31.08.2021
Harasiuki, ul. Długa 11, Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach i Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zapraszają do udziału w XVII Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym „Piękno Podkarpacia”.

Tematem tegorocznej edycji konkursu jest ukazanie piękna Podkarpacia z uwzględnieniem ciekawych obiektów historycznych.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy fotografujący. Każdy autor może nadesłać do sześciu prac w dowolnej technice o minimalnych wymiarach 20 x 30 cm, ponadto prosimy dodatkowo o przesłanie prac w formie cyfrowej (na płycie CD). Każdą pracę należy czytelnie opisać podając imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz tytuł pracy. Do zdjęć należy załączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Nagrodzone prace przejdą na własność organizatorów i będą służyć do celów wystawienniczych oraz promocyjnych.

  • Nadsyłanie prac do 27 sierpnia 2021 r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury,  ul. Długa 11,  37-413 Harasiuki.
  • Rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie uczestników o wynikach nastąpi do dnia 31 sierpnia 2021 r.
  • Wystawa pokonkursowa planowana jest w Harasiukach na miesiąc – wrzesień 2021 r.

Laureatom konkursu przyznane zostaną cenne nagrody rzeczowe oraz dyplomy ufundowane przez organizatorów.