"Pierwsze wzmianki o Rzeszowie a źródła archeologiczne": wykład dr. Pawła Kocańdy Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

"Pierwsze wzmianki o Rzeszowie a źródła archeologiczne": wykład dr. Pawła Kocańdy

5.06.2024, godz. 18:00
Rzeszów, ul. Sokoła 13, Budynek WiMBP w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie oraz Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego zapraszają na wykład dr. Pawła Kocańdy (archeologa) "Pierwsze wzmianki o Rzeszowie a źródła archeologiczne"

Paweł Kocańda - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia oraz muzealnik ze specjalizacją edukator muzealny. Od kwietnia 2021 roku dyrektor Muzeum Ziemi Bieckiej. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na architekturze obronno-rezydencjonalnej w Europie Środkowej, w szczególności fundacjach Przemyślidów oraz Piastów i Jagiellonów. Ponadto interesuje się archeologią miejską, osadnictwem na pograniczu polsko-węgierskim oraz fortyfikacjami nowożytnymi.

Autor i współautor kilkunastu artykułów i opracowań dotyczących fortyfikacji średniowiecznych oraz badań archeologicznych w Bieczu i Rzeszowie. Kierował lub współprowadził liczne badania archeologiczne na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego. Czynnie uczestniczył w ponad 30 konferencjach krajowych oraz międzynarodowych. Członek kilku organizacji i stowarzyszeń, m.in. Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział w Nowym Targu oraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Powiatu Gorlickiego i Upiększania Gorlic z Okolicą, gdzie działa na rzecz propagowania ochrony dziedzictwa archeologicznego.

Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – organizacja zajmująca się ochroną i badaniem dziedzictwa archeologicznego w południowo-wschodniej Polsce. Prowadzi wykopaliska, dokumentację zabytków oraz prace konserwatorskie współpracując z instytucjami naukowymi i muzeami. Jej celem jest nie tylko odkrywanie i badanie przeszłości, ale także edukacja i popularyzacja wiedzy o dziedzictwie archeologicznym.