„Po drugiej stronie okna” – performance z RCKP w Krośnie Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Po drugiej stronie okna” – performance z RCKP w Krośnie

14.06.2020, godz. 16:00-20:00
Krosno, ul. Kolejowa 1, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

Na oczach uczestników wydarzenia powstaną wielkoformatowe obrazy – witraże, inspirowane dziełami wielkich malarzy: Vincenta van Gogha, Edwarda Muncha czy Pieta Mondriana.

Po drugiej stronie okna - performance w ramach czerwcowych weekendów #odkryjkrosno. Cykl wydarzeń zaplanowanych na czerwcowe weekendy ma na celu stopniowe oswojenie się odwiedzających z powrotem do domu kultury i otwarcia się domu kultury dla ludzi i na ludzi, spotkań w większym gronie w zamkniętej i otwartej przestrzeni.

W ramach drugiego czerwcowego weekendu zobaczyć będzie można na żywo performance – tworzenie wielkoformatowego „witrażu” z możliwością obserwacji procesu powstawania dzieła. Na oczach uczestników wydarzenia powstaną wielkoformatowe obrazy – witraże, inspirowane dziełami wielkich malarzy: Vincenta van Gogha, Edwarda Muncha czy Pieta Mondriana.

Autorki weekendowych „witraży”:
Magda Balwierczak – absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego (kierunek: Kształtowanie przestrzeni i design, specjalność: rzeźba) i studium pedagogicznego z dydaktyką nauczania plastycznego. Od października 2019 roku prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów w ramach Pracowni na piętrze RCKP.

Katarzyna Bartuś – instruktor amatorskiego ruchu artystycznego w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza, absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie, słuchaczka Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie (kierunek: kultura regionalna), instruktorka zajęć plastycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Umiałki, artystka rękodzielniczka. Autorka scenografii wydarzeń (teatralnych, rekonstrukcji historycznych) w RCKP.

Joanna Topolska-Uliasz – absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie oraz Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Specjalizuje się w rysunku i grafice. Od 1 kwietnia 2005 roku pracuje w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie w charakterze instruktora ds. plastyki. W ramach Pracowni Grafiki Tradycyjnej prowadzi zajęcia z grafiki tradycyjnej z dziećmi i osobami dorosłymi przy wykorzystaniu profesjonalnie wyposażonego warsztatu grafiki tradycyjnej. Jest autorką projektów plakatów, afiszy, folderów, katalogów oraz wielu innych, różnorodnych materiałów informacyjno-reklamowych. Wstęp wolny.

O cyklu weekendowych wydarzeń.
Każde kolejne wydarzenie w ramach weekendowego cyklu będzie w coraz większym stopniu angażować odwiedzających poprzez wykorzystanie przestrzeni, jaką dysponuje Regionalne Centrum Kultur Pogranicza: odbędą się performance plastyczne, muzyczne, kolejne wystawy i zwiedzanie niedostępnego do tej pory budynku oraz miejsc niedostępnych dla publiczności w ogóle. „Biorąc udział w miejskiej kampanii #odkryjkrosno, gorąco zapraszamy do odkrywania na nowo naszego i ponownie Waszego miejsca” – zachęca RCKP w Krośnie.

Więcej informacji na stronie RCKP.