"Przestrzenie wyobraźni" Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

"Przestrzenie wyobraźni"

16.06-11.07.2023
Jarosław, Rynek 6, Galeria Rynek - Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki

Wystawa grupy plastycznej Droga z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Finisaż wystawy odbędzie się 14 lipca 2023 o godz. 17.00.

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Artyści działający w Grupie Plastycznej DROGA zapraszają na wystawę "Przestrzenie wyobraźni" do Galerii Rynek 6 Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

Wystawiający:

 • Danuta Turbacz,
 • Elżbieta Salomon,
 • Henryka Boho,
 • Irena Świętek,
 • Janina Libuszowska,
 • Katarzyna Jurek Decowska,
 • Krystyna Gniewek,
 • Krystyna Niebudek,
 • Lucyna Sanecka,
 • Małgorzata Polit,
 • Małgorzata Wójcik,
 • Maria Paszczyńska,
 • Maria Wiktoria Mostek,
 • Kinga Ziobro-Działo,
 • Anna Solecka.

Grupa Twórcza DROGA powstała w 2001 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie z inicjatywy Alicji Łątki–Lewandowskiej i jest jedną z form edukacji artystycznej i wystawienniczej tej placówki. Skupia kobiety, które zajmują się zawodowo plastyką oraz uprawiają różne rodzaje sztuk plastycznych, głównie malarstwo sztalugowe, rysunek, grafikę komputerową, ale także kolaż, tkactwo, batik, rzeźbę i fotografię.

Wystawy zbiorowe i indywidualne należą do głównych form pracy. To one inspirują i stymulują członkinie grupy do dalszej kreacji i twórczych odkryć. Na odbiorców i sympatyków naszej sztuki oczekujemy nie tylko w siedzibie WDK, ale w miejskich i wiejskich ośrodkach kultury na terenie województwa podkarpackiego.

Grupa miała zaszczyt eksponować prace w zaprzyjaźnionych ośrodkach za granicą w Słowacji – w Koszycach i w Mołdawie nad Bodwą. Niebagatelną rolę w naszej działalności odgrywała Zamiejscowa Galeria Grupy DROGA mieszcząca się w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach. Był czas, że odbywały się tam lekcje przy obrazach - prowadzone przez autorki kolejnych wystaw indywidualnych - dla młodzieży białobrzeskiego gimnazjum. Poprzez takie spotkania i rozmowy
z uczniami członkinie grupy wzbogacały swoje doświadczenia w zakresie upowszechniania plastyki,
a zwłaszcza jej odbioru.

Słusznie twierdziła Ewa Kuryluk „Ścieżka artysty winna się krzyżować z torem widza, słuchacza i czytelnika. Muszą spotkać się na tej samej długości fal, gdyż tworzenie i odbiór warunkuje podobna wrażliwość”.

Ta różnorodna działalność Grupy stanowi wspólną przestrzeń do prezentowania własnego dorobku artystycznego pozostawiając szerokie pole do popisu dla pełnej swobody ukazania indywidualnego warsztatu artystycznego każdej z artystek, jak i zachętę do wykazywania się nieograniczonymi możliwościami dalszego rozwoju i odkrywania nowych dróg kreacji.

Tak więc biorąc sobie do serca słowa Zbigniewa Pronaszki: „Każdy artysta musi znaleźć swoją własną drogę do własnej i tylko własnej wypowiedzi” - artystki z Grupy DROGA idą różnymi drogami i ścieżkami - stąd nazwa grupy. Pierwsza wystawa zbiorowa Grupy odbyła się w grudniu 2001r. w WDK pod nazwą „JESTEM – TWORZĘ – PREZENTUJĘ”. Ta idea przewodnia grupy jest po ponad 20-tu latach nadal obecna.

Każda z artystek ma szansę swobodnie zaprezentować subiektywny sposób ujęcia i zinterpretowania danego tematu poprzez swój własny warsztat, upodobania, dążenia oraz ekspresję twórczą. Daje to przestrzeń dla poszukiwań i odkrywania swej własnej drogi twórczej wypowiedzi.

Szeroki zakres tematyczny wystaw pozwala poznać zróżnicowany styl twórczy każdej z autorek, co nadaje kolejnym ekspozycjom interesujący charakter i często zaskakujące formy rozumienia tematu pozwalające odejść od tendencyjnych rozwiązań i skojarzeń.

A oto niektóre z tytułów wystaw: „Myśli utajone”, „ Milczące Życie”, „Pragnienia – Dążenia”, „Od Maski do Wnętrza”, „W Szafie”, „Struktury, Faktury, Sprawy Bliskie”, „Via Trita – Via Negationis”, „Motyw Drogi”, „Kobiecość”, „W Świecie Przedmiotów”, „Przestrzeń Architektury”, „Bukiety Nadziei”, „Czas tańca i Zabawy”, „Ja i Pejzaż”.

Można powiedzieć, że wiodącą ideą członkiń Grupy jest wewnętrzna potrzeba twórczego ukazania pejzażu osobistych przeżyć, szukania tej jedynej prawdy poprzez swoisty sposób odbierania świata i rzeczywistości, a następnie dzielenie się tym z wrażliwym odbiorcą.

Świadome siebie - twórcze kobiety wyruszyły na ścieżki drogi ponad 20 lat temu i są w DRODZE.

Maria Paszczyńska
Prezeska Grupy Plastycznej Droga