„Reklama dźwignią handlu - dawna reklama sklepowa w 20-leciu międzywojennym”

30.11.2020-30.04.2021
Pilzno, ul. Petrycego 8, Muzeum Regionalne

Ekspozycja obyczajowa - reklama sklepowa w międzywojennym Pilźnie. Wystawa ukazująca barwny świat odradzającego się handlu i działalności gospodarczej na ziemi pilźnieńskiej, tuż po odzyskaniu niepodległości i w okresie międzywojnia.

Pierwsze lata po odrodzeniu Polski były dla miasta bardzo ciężkie. Zniszczenia wojenne oraz polityka eksploatacji prowadzona dotychczas przez władze zaborcze doprowadziła do dużego zubożenia mieszkańców. Jednak mimo braku stabilizacji politycznej i gospodarczej w kraju, Pilzno powoli dźwigało się z upadku, odbudowując rolnictwo, handel i rzemiosło – gałęzie życia gospodarczego, dające mieszkańcom od dawna podstawy egzystencji.

W dwudziestoleciu międzywojennym istniało w mieście kilkadziesiąt placówek handlowych, drobnych i większych, prowadzących sprzedaż i skup rożnych towarów. Do najpopularniejszych należały sklepy z towarami mieszanym, towarami korzennymi, konfekcją, galanterią, ponadto cukiernie, masarnie, piekarnie itp. W związku z zapleczem rolniczym występowała też w Pilźnie duża koncentracja kupców bydła, cieląt i nierogacizny, drobiu oraz zboża.

Na przestrzeni dwudziestolecia międzywojennego, działało w mieście szereg zakładów i punktów rzemieślniczych - bednarzy, blacharzy, cieśli, murarzy, rzeźników, kowali, czy krawców bądź szewców. Spośród wymienionych placówek handlowych i rzemieślniczych, kilkanaście największych zaopatrywało się w profesjonalne druki, foldery bądź materiały reklamowe. Oczywiście narodziny nowoczesnego rynku reklamacji zawdzięczamy rewolucji przemysłowej z XIX w. To była nie tylko radykalna zmiana sposobie produkcji, ale także w sposobie myślenia o sprzedaży oraz promocji towarów i handlu.

Rozwój reklamy w latach 20. i 30. był procesem bardzo dynamicznym i różnorodnym. To także czas kształtowania się polskiej reklamy. Oczywiście dominowała reklama drukowana, przede wszystkim ogłoszenia prasowe, ale także reklama wizerunkowa, graficzna, materiałów i artykułów sprzedawanych w poszczególnych punktach handlowych. Także właśnie reklamy graficzny, sporządzane na kartonie, szkle, metalu dominują na prezentowanej wystawie. Ukazane zostały różnorodne formy reklam akcesoriów i towarów sprzedawanych w tamtym okresie w pilźnieńskich sklepach, reklam z niezwykle ciekawą grafiką, liternictwem, kolorystyką.

Część ekspozycji poświęcona została także materiałom reklamowym najpopularniejszej w Polsce i jednej z najbardziej znanych w Europie fabryk wyrobów alkoholowych – fabryki „J. A. Baczewski” ze Lwowa. Założona w 1782 r. posiadała najznakomitsze i najbardziej różnorodne materiały reklamowe w okresie 20-lecia międzywojennego.

Prezentacji przedwojennych reklam towarzyszą informacje historyczne i eksponaty związane z funkcjonowaniem najpopularniejszych sklepów w międzywojennym Pilźnie, m. in. Wojnarskich, Szczeklików, Duchiewiczów, Palejów, czy restauracji z wyszynkiem Ludwika Szwajkowskiego, który jako jedyny w regionie posiadał koncesję na sprzedaż wyrobów alkoholowych „J. A. Baczewskiego”.

Eksponaty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów własnych muzeum, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, a także z kolekcji prywatnych.