„Skarby i spektakle podkarpackiej przyrody” - wystawa fotograficzna Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Skarby i spektakle podkarpackiej przyrody” - wystawa fotograficzna

1.07-31.08.2020
37-722 Wyszatyce, Bolestraszyce 130, Arboretum i Zakład Fizjografii

Wystawa fotograficzna autorstwa Jacka Szarka pn. „Skarby i spektakle podkarpackiej przyrody” przedstawia różnorodność krajobrazu oraz bogactwo flory i fauny województwa podkarpackiego.

Jacek Szarek - autor filmów, fotografii oraz książek poświęconych przyrodzie, kulturze i historii Bieszczadów, Beskidu Niskiego, Pogórza Karpackiego, Roztocza i Kotliny Sandomierskiej. W swojej twórczości stara się przedstawić skarby natury południowo-wschodniej Polski udowadniając, że województwo podkarpackie, jest jednym z najcenniejszych pod względem przyrodniczym obszarów Europy. Za swoje filmy i zdjęcia otrzymał szereg nagród, w tym I nagrodę na IX Międzynarodowym Festiwalu Filmów Turystycznych „TOUR-FILM” w Poznaniu (za film „Poznaj prawdziwe Bieszczady”). W 2009 i 2019 roku zdobył Nagrodę Loreta za popularyzowanie wiedzy przyrodniczej i historycznej w twórczości telewizyjnej. Dwukrotnie nagrodzony przez Radę Programową Oddziału TVP w Rzeszowie – jako „Dziennikarz roku 2011” i za całokształt twórczości w roku 2015. Na VIII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Parki Narodowe” zdjęcia Jacka Szarka zdobyły pierwsze nagrody w obydwu kategoriach konkursowych – „Przyroda” oraz „Człowiek w parku narodowym”. Kolejny sukces osiągnął podczas IV Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej w Krynicy. Jego kompozycja zdjęć zdobyła największe uznanie jury, które przyznało mu nagrodę za najlepszą wystawę festiwalu. Decyzją Kapituły Miłośników Bieszczadzkiej Przyrody w 2011 roku otrzymał statuetkę „Bieszczadzkiego żubra”. Od kilku lat uczestniczy w pracach jury ogólnopolskich konkursów fotograficznych „Leśne fotografie” oraz „Różnorodność biologiczna i krajobrazowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny”. Swoją wiedzę z zakresu fotografii przyrodniczej i krajobrazowej przekazuje studentom. Filmy i programy Jacka Szarka emitowane były na antenach ogólnopolskich TVP, regionalnej antenie Telewizji Rzeszów, a także w telewizjach czeskiej, słowackiej, węgierskiej, ukraińskiej i niemieckiej oraz w stacjach polonijnych w USA. Mało jest regionów w Europie, które pod względem różnorodności krajobrazu oraz bogactwa flory i fauny mogą się równać z województwem podkarpackim. Znajdziemy tu jedyny w Polsce fragment Karpat Wschodnich, lasy, w których żyją wielkie ssaki drapieżne i roślinożerne, liczne ostoje ptactwa, malownicze przełomy rzek, skupiska skalnych ostańców, a także wielobarwne łąki pełne rzadkich i pięknych gatunków roślin. Skarby natury możemy podziwiać zarówno w południowej górzystej części: w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i na Pogórzu Karpackim, jak i na równinach Kotliny Sandomierskiej. Mało znane, a równie interesujące są północne krańce regionu: fragmenty Roztocza, Puszczy Solskiej i Lasów Janowskich. Unikatowy jest świat podkarpackiej flory. Wiele gatunków w warunkach naturalnych w Polsce występuje tylko tutaj. W Woli Zarczyckiej koło Leżajska znajduje się jedyne naturalne stanowisko azalii pontyjskiej nazywanej najpiękniejszym kwiatem Polski. O palmę pierwszeństwa w konkursie piękności z azalią może walczyć szachownica kostkowata występująca w Krównikach koło Przemyśla i w Stubnie. Sporo unikatowych gatunków znajdziemy także w Bieszczadach. Tu możemy zobaczyć rośliny wschodniokarpackie. Podkarpackie krajobrazy zachwycają przez cały rok. Chyba nigdzie indziej w Polsce wiosna nie jest tak kolorowa jak w tym regionie. Na przełomie marca i kwietnia na dnie lasu pojawiają się kobierce kwitnących roślin. Później zachwycają kolorowe łąki ze storczykami. Inny niezwykły spektakl przyrodniczy odbywa się jesienią. Lasy w całym regionie mienią się czerwienią i złotem. W województwie podkarpackim, a szczególnie w jego górzystej części zachowały się wielkie zwarte obszary leśne, które umożliwiają migracje zwierząt. W południowej, karpackiej części regionu występują największe w Polsce populacje niedźwiedzi, wilków i rysi. W Bieszczadach żyje najliczniejsze na świecie stado dzikich żubrów rasy górskiej. Południowo-wschodnia Polska jest miejscem szczególnego nagromadzenia ptaków drapieżnych. Ale na Podkarpaciu występują również inne bardzo rzadkie i piękne gatunki jak kraska, żołna czy głuszec. Spotkamy tu zagrożone wyginięciem gady jak wąż Eskulapa i żółw błotny czy owady m.in. modliszka, nadobnica alpejska i pachnica dębowa. Podkarpackie to region niezwykły także z powodu wpływu, jaki na dzisiejszy stan środowiska naturalnego miała burzliwa historia tej części Europy. Południowe i wschodnie krańce regionu, kiedyś gęsto zaludnione, dzisiaj są ostojami dzikiej przyrody. Zwiedzając Podkarpacie warto także zwrócić uwagę nie tylko na dzika przyrodę, ale i na współistnienie człowieka i natury na terenach wiejskich. Mozaika pól i łąk przetykana kępami drzew i wstęgami rzek tworzy krajobraz, jakiego nie znajdziemy w innych częściach Europy. Podkarpacka przyroda jest atrakcyjna o każdej porze roku, więc warto zachęcić amatorów filmu i fotografii do przyjeżdżania nie tylko podczas wakacji, ale także wiosną, jesienią i zimą.