"Skarby kresowej świątyni - dziedzictwo kościoła św. Marii Magdaleny we Lwowie na ziemi lubaczowskiej" Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

"Skarby kresowej świątyni - dziedzictwo kościoła św. Marii Magdaleny we Lwowie na ziemi lubaczowskiej"

21.08-30.09.2022, godz. 18:00
Lubaczów, Jana III Sobieskiego 4, Galeria Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie

Organizatorzy wystawy: Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz Parafia pw. św. Wojciecha w Cieszanowie zapraszają na wernisaż wystawy, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę 21 sierpnia o godz. 18.00.

Ideą wystawy jest prezentacja – po raz pierwszy w takiej formie – ocalonego na terenie ziemi lubaczowskiej dziedzictwa sztuki i kultury jednej z najbardziej znanych świątyń lwowskich – kościoła pw. św. Marii Magdaleny. Zabytki te trafiły na tereny dzisiejszej Polski w wyniku powojennych zmian granic państwowych i ekspatriacji ludności polskiej z dawnych Kresów Rzeczypospolitej, w tym też ze Lwowa. Wśród nich znalazły się przykłady malarstwa, bogaty zbiór tkanin i haftów liturgicznych, złotnictwo i naczynia liturgiczne, archiwalia, fotografie i przedmioty różne, a także elementy sztandarów i skrzynie ewakuacyjne, którymi transportowane było „ocalone dziedzictwo”.

Dzięki wysiłkowi ks. Józefa Kłosa, proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny, obiekty z wyposażenia lwowskiej świątyni trafiły do Cieszanowa, w którym podjął posługę we wrześniu 1946 r. Postawa i gorliwość kapłana sprawiły, że była to jedna z najbardziej prężnych parafii na terenie powojennej Archidiecezji Lwowskiej, której siedziba, po przymusowym opuszczeniu Lwowa przez abpa Eugeniusza Baziaka, przez blisko pół wieku znajdowała się w Lubaczowie.

Obecnie zabytki z kościoła pw. św. Marii Magdaleny przechowywane są przede wszystkim w zbiorach cieszanowskiej parafii, Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w zbiorach prywatnych. Najbardziej wartościowa część spośród tej kolekcji zostanie zaprezentowana na wystawie.

Prezentowane przedmioty są nadal elementem spuścizny kulturowej kościoła pw. św. Marii Magdaleny, ale, dzięki nowej lokalizacji, stały się też częścią kresowego dziedzictwa kulturowego ziemi lubaczowskiej. Sam kościół i jego historia są też – w kontekście ekspozycji – symbolem wojennych i powojennych losów całej Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego: jej duszpasterzy, wiernych, świątyń oraz ich wyposażenia.

Współcześnie kościół pw. św. Marii Magdaleny odzyskał częściowo funkcje liturgiczne. Równocześnie pełni rolę instytucji kultury miasta Lwowa, jako Dom Muzyki Organowej i Kameralnej. Od przeszło 30 lat trwają starania, aby przywrócić świątyni w pełni jej pierwotną funkcję.

Wydarzenie, organizowane w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów, zostało objęte patronatem honorowym:

  • Jego Ekscelencji Ks. Abpa Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego,
  • Jego Ekscelencji Ks. Bpa Dra Mariana Rojka Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej,
  • Elizy Dzwonkiewicz Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Partnerami wystawy są:

  • Powiat Lubaczowski,
  • Województwo Podkarpackie,
  • Gmina Lubaczów.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.