„Solidarność” 1980-2020. Pokolenia. Konkurs na projekt gry planszowej – poleca PIK Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Solidarność” 1980-2020. Pokolenia. Konkurs na projekt gry planszowej – poleca PIK

6.08-16.11.2020
Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, Podkarpacki Urząd Wojewódzki

„Solidarność” 1980-2020. Pokolenia. To konkurs na projekt gry planszowej dla dzieci, młodzieży i rodzin.

Organizatorami konkursu są Wojewoda Podkarpacki oraz Podkarpacki Kurator Oświaty. Współorganizatorami – Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”. 

Cele konkursu:

  • Edukacja historyczna na kanwie najnowszych dziejów Polski, uwzględniająca
    w szczególności miejsce i rolę NSZZ „Solidarność” w odzyskaniu niepodległości przez Polskę (załącznik nr 3.).
  • Twórcze upamiętnienie 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.
  • Ożywienie międzypokoleniowego dialogu i budowanie tożsamości narodowej.
  • Pobudzenie kreatywności.

Szczegółowe informacje na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

pliki do pobrania