„Spacyfikować nadzieje. Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Solidarności 1980-1989”. Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Spacyfikować nadzieje. Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Solidarności 1980-1989”.

15.12.2021-31.08.2022
Ropczyce, ul. Mickiewicza 10, Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej

Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach zaprasza na wystawę, która powstała z myślą uczczenia 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

O wystawie:

Treść ekspozycji ma charakter lokalny. Obejmuje omówienie sytuacji jaka zaistniała w Polsce od chwili podpisania porozumień sierpniowych w 1980 r., do upadku komunizmu w 1989 r.

Na planszach wystawowych zaprezentowane zostały najważniejsze fakty, zaczynając od objęcia „ochroną operacyjną” przez SB rodzących się lokalnie struktur „Solidarności”; wprowadzenie stanu wojennego i poprzedzające 13 grudnia 1981 r. wielomiesięczne przygotowania. Operacje „Jodła” i „Klon”, w ramach których internowano działaczy „Solidarności” i prowadzono z nimi rozmowy ostrzegawcze. Kolejne plansze pokazują próby przeciwstawiania się wobec władz PRL oraz działania SB prowadzone do 1989 r., mające na celu bezwzględne spacyfikowanie osób mówiących otwarcie o potrzebie zmian w Polsce.

Ekspozycja powstała w oparciu o:
  • dokumenty znajdujące się w zasobach Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie,
  • materiały i pamiątki będące w posiadaniu Oddziału NSZZ „Solidarność" w Ropczycach,
  • materiały osób prywatnych.

Oprócz paneli wystawowych eksponowane są materiały związane z okresem legalnej działalności NSZZ „Solidarność" w 1980 i 1981 r., pamiątki internowanych w czasie stanu wojennego Stanisława Hulka i Jana Magdonia oraz artefakty, które działacze „Solidarności" zdołali ocalić przed rekwizycją ze strony funkcjonariuszy SB. Całość obrazu uzupełnia zainscenizowany fragment posterunku MO z oryginalnym wyposażeniem z lat 80. XX wieku udostępnionym przez Komendę Powiatową Policji w Ropczycach, Urząd Miasta i Gminy w Sędziszowie Młp. oraz osoby prywatne.