"Śpiewaj i tańcz na ludowo!" Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

"Śpiewaj i tańcz na ludowo!"

22.06.2024, godz. od 14:00
Pacanów, ul. K. Makuszyńskiego 1, Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka

Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie zaprasza wszystkich miłośników kultury ludowej na wyjątkowy ogólnopolski konkurs "Śpiewaj i tańcz na ludowo!" oraz koncert kapeli góralskiej "Zbóje", która jest jedną z najbardziej znanych zespołów na Podhalu w stylu i klimacie bazującym na muzyce swojego regionu!

Podczas konkursu uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się polskich tańców ludowych oraz wziąć udział w warsztatach z plecenia wianków.

Konkurs "Śpiewaj i tańcz na ludowo!" ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do dorosłych pasjonatów kultury ludowej zajmujących się wykonywaniem tego gatunku muzyki. Celem konkursu jest promocja folkloru, popularyzacja dorobku zespołów ludowych oraz integracja pasjonatów muzyki ludowej. W ramach Konkursu wyodrębnione są cztery kategorie:

  • soliści
  • zespoły śpiewacze a cappella bądź z akompaniamentem
  • zespoły pieśni i tańca
  • kapele  ludowe

Uczestnicy Konkursu mają za zadanie zaprezentować dwa utwory o tematyce dowolnej, nawiązującej do kultury ludowej.

Każdy z uczestników powinien wskazać, w której kategorii chce wziąć udział. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się za pośrednictwem wypełnionej karty zgłoszenia oraz karty informacyjnej .

Dokumenty należy dostarczyć do Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie do dnia 14 czerwca 2024 roku. Liczba uczestników jest ograniczona.O przyjęciu decyduje kolejność wpływu poprawnie złożonego zgłoszenia.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie mogą zostać złożone osobiście w siedzibie Organizatora lub przesłane na adres e-mail: muzyka@centrumbajki.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. K. Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów, z dopiskiem konkurs "Śpiewaj i tańcz na ludowo! 2024".

Konkurs odbędzie się 22 czerwca 2024 roku. Rozpoczęcie nastąpi o godzinie 14:00 na dziedzińcu Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka.

Regulamin oraz karta zgłoszenia do konkursu.