Startuje nabór do 12. Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Startuje nabór do 12. Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego

8-20.02.2024
Warszawa, ul. Jasna 5, Filharmonia Narodowa w Warszawie

Po kilkuletniej przerwie Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego powraca do kalendarza najważniejszych, europejskich wydarzeń muzycznych. Organizatorem nadchodzącej edycji konkursu jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, a współorganizatorem jego wieloletni twórcy, Fundacja Na Rzecz Promocji Młodych Wiolonczelistów.

Konkurs skierowany jest do wiolonczelistów, którzy w dniu 1 maja 2024 roku nie ukończyli 30 lat. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod poniższym linkiem:

https://www.muvac.com/competition/national-institute-of-music-and-dance-zy8em371

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 lutego 2024 roku, a listę zakwalifikowanych uczestników poznamy w połowie marca.

Tegoroczna edycja konkursu będzie szczególnie atrakcyjna zarówno pod względem programu, jak i nagród regulaminowych, których pula wynosi 41500 EUR. Dla laureatów przewidziane są również pozaregulaminowe nagrody specjalne w formie koncertów na scenach polskich i zagranicznych instytucji muzycznych. Wartym podkreślenia jest także fakt, że Konkurs po raz pierwszy będzie transmitowany online.

Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 1-11 maja 2024 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Zwieńczy je uroczysta gala wręczenia nagród połączona z koncertem laureatów, zaplanowana na 12 maja 2024 roku. W jury konkursu zasiądą wybitni profesorowie i koncertujący muzycy z całego świata, którym przewodniczyć będzie profesor Krzysztof Jakowicz. Honorowym Przewodniczącym będzie pomysłodawca konkursu, profesor Kazimierz Michalik.

Historia Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego sięga 1997 roku. Jest on pierwszym i jedynym konkursem, w którego programie znajdują się wszystkie kompozycje prezentujące wiolonczelę w roli głównej autorstwa Witolda Lutosławskiego, dając uczestnikom unikalną szansę wykonania z orkiestrą Koncertu Wiolonczelowego w finale. Program obejmuje także najważniejsze i najbardziej reprezentatywne utwory wiolonczelowe w szerokim zakresie stylistycznym od baroku do muzyki współczesnej.

Konkurs jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji o konkursie na stronie: www.lutoslawski-cello.art.pl/home.html.