„Światło niestworzone” – wystawa plenerowa ikony współczesnej brata Marcina Świądra Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Światło niestworzone” – wystawa plenerowa ikony współczesnej brata Marcina Świądra

15.12.2022-28.02.2023
Mielec, ul. Kusocińskiego 2, wystawa plenerowa przy MBP

Od 15 grudnia 2022 r. przy Miejskiej Bibliotece Publicznej SCK w Mielcu jest prezentowana wystawa plenerowa ikony współczesnej „Światło Niestworzone”.

Wystawę ikon autorstwa mielczanina, brata Marcina Świądra przygotowała wspólnota wędrujących malarzy „Fraternia. Pojednanie” zrzeszająca braci Kapucynów Mniejszych.

Ekspozycja przedstawia wybrane prace brata Marcina Świądra. Są to współczesne ikony nawiązujące stylistyką do malarstwa prof. Jerzego Nowosielskiego, którego Sejm RP ogłosił jednym z patronów roku 2023.

Ikony stały się dla autora próbą przekazania Dobrej Nowiny o miłości Boga do człowieka. Prace tworzą przestrzeń przemawiającą do odbiorcy, ich misją jest podnoszenie na duchu oraz wzbudzanie nadziei. Każda z nich jest opatrzona komentarzem w języku polskim i ukraińskim.

Wystawa plenerowa składa się z 20 ekspozytorów i przedstawia prace wykonane przez brata Marcina Świądra w latach 2018-2022. Ekspozycja była prezentowana już w Krynicy Zdroju, Lublinie i Krośnie. W naszej Bibliotece prezentowana będzie do końca lutego 2023 r.

Brat Marcin Świąder OFMcap urodził się w Mielcu. Wcześnie odkrył swoje powołanie do formy życia Ewangelią śladami św. Franciszka z Asyżu. W 1995 r. zostaje przyjęty do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, gdzie w 2001 roku składa profesję wieczystą i rok później przyjmuje święcenia prezbiteratu. Już w czasie studiów odkrywa ikonę jako formę przepowiadania Słowa ubogim. Techniki malarstwa temperowego uczy się od Ireny Bołdiny-Styczeń podczas warsztatów w galerii „Na bruku” Jana Guta w Bytomiu. Osiem lat spędzonych w Domu Modlitwy w Zagórzu daje okazje do intensywnej pracy nad niełatwą techniką malarstwa. Z pustelni zostaje przeniesiony do Katowic-Załęża, gdzie przez cztery lata żyje i ewangelizuje wśród najuboższych, nie przestając tworzyć. W Skomielnej Czarnej, do której zostaje przeniesiony w lipcu 2015 r., zakłada samodzielną pracownię ikonopisarską. Wybrane prace z tego okresu twórczości publikuje w albumie pt. „Po śladach”. W ciągu dwudziestu lat spod jego pędzla wyszło blisko siedemset ikon i obrazów. Projektuje przestrzeń sakralną. Prowadzi warsztaty pisania ikon, przez które przewinęło się kilkaset osób. Ma swoich uczniów tworzących samodzielnie. Jest współinicjatorem „Fraternii”.