„Trwaj naturo jesteś piękna! Wystawa malarstwa z prywatnej kolekcji” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Trwaj naturo jesteś piękna! Wystawa malarstwa z prywatnej kolekcji”

7.07-31.10.2020
Rzeszów, ul. 3 Maja 19, Muzeum Okręgowe

Wystawa dostępna jest dla zwiedzających od lipca do października 2020 r. w gmachu głównym Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Prezentowana kolekcja obejmuje zbiór 50 oryginalnych dzieł, 24 wybitnych polskich twórców sztuki nowoczesnej i współczesnej. Wśród nich zobaczymy obrazy m.in.: T. Axentowicza, B. Barbackiego, J. Fałata, J. Szancenbacha, W. Weissa, L. Wyczółkowskiego i wielu innych. Tematyka prezentowanych na ekspozycji dzieł oscyluje w kręgu szeroko pojętej natury, do czego odwołuje się tytuł wystawy „Trwaj naturo jesteś piękna!”, stanowiący parafrazę do najważniejszego utworu niemieckiego romantyka Johanna Wolfganga Goethego „Faust”. Odzwierciedleniem takiej tezy jawi się prezentowany wybór dzieł, w którym dominuje szeroko pojęta natura: pejzaż, martwa natura, akt oraz nieliczne przedstawienia portretowe. Kuratorem wystawy i autorką towarzyszącego wystawie katalogu pt. „Trwaj naturo jesteś piękna! Wystawa malarstwa z prywatnej kolekcji” jest Dorota Rucka-Marmaj.