„Uliczne portrety – czyli o tych, którzy tworzyli historię twojego miasta” – konkurs Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Uliczne portrety – czyli o tych, którzy tworzyli historię twojego miasta” – konkurs

12.10-30.11.2021
Przemyśl, ul. Konarskiego 9, Centrum Kulturalne

„Uliczne portrety – czyli o tych, którzy tworzyli historię twojego miasta” – konkurs organizowany przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Pomysłem na konkurs jest chęć rozbudzenia zainteresowania oraz poznawania ważnych dla historii miasta postaci, umożliwiając społeczności lokalnej, a przede wszystkim młodzieży  szkolnej poznanie ich życiorysów poprzez różne opracowania prezentujące ich sylwetki, jako że są one wizytówką miasta.

Celem jest przybliżenie bohatera/postaci ważnej dla historii miasta, której nazwiskiem opatrzona jest jedna z ulic tego miasta.

Do współpracy zaproszeni zostali  regionaliści z Muzeum Regionalnego w Dębicy, Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz Muzeum Historycznego w Sanoku.

Konkurs swym zasięgiem obejmuje powiaty: dębicki, lubaczowski i sanocki. Zgłoszenia odbywają się poprzez szkołę do której dany uczeń uczęszcza.

Dla każdego powiatu zostanie wskazana przez regionalistę postać historyczna o której uczniowie tworzyć będą prace konkursowe. O każdej wskazanej postaci zostanie przygotowana prezentacja przedstawiająca jej sylwetkę, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej CK, a celem jej będzie zainspirowanie młodzieży przy tworzeniu prac konkursowych.

Konkurs zawiera cztery kategorie – do wyboru jedna, a są to: wywiad, prezentacja multimedialna, wystawa, komiks.

Po zakończeniu konkursu w każdej zwycięskiej szkole odbędzie się prezentacja zwycięskiej pracy. Prace przyjmowane będą do 19.11.2021 r. a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.11.2021 r.

Do wygrania będą wartościowe nagrody, m.in. sprzęt multimedialny, np. tablet.

Regulamin oraz prezentacje postaci historycznych na stronie internetowej Centrum Kulturalnego w Przemyślu.