„Współcześni Rycerze Św. Floriana” – konkurs Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Współcześni Rycerze Św. Floriana” – konkurs

4.03-14.05.2022
Przeworsk, ul. Park 2, Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy

Organizator konkursu – Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy Dział Historii Pożarnictwa zaprasza do udziału w XIX edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Współcześni Rycerze Św. Floriana”

Tematy tegorocznej edycji prac, do wyboru:

  • Udział strażaków w akcjach ratownictwa drogowego i wodnego,
  • Jak wyobrażam sobie gaszenie pożarów w dawnych czasach?

Cel konkursu:

Celem konkursu jest zapoznanie dzieci z różnorodnością zadań wykonywanych obecnie przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną na rzecz ratowania życia, zdrowia oraz mienia człowieka, jak również propagowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz postawy bezpiecznego zachowania w życiu codziennym, a zwłaszcza bezpiecznego korzystania z dróg.

Dla kogo:

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych. Uczestnicy konkursu mogą wykonać jedną pracę indywidualnie. Prace będą oceniane przez komisję konkursową z zachowaniem podziału na trzy grupy wiekowe:

  • I grupa - (5-6 lat) dzieci w wieku przedszkolnym,
  • II grupa - klasy 1-3 szkoły podstawowej,
  • III grupa - klasy 4-6 szkoły podstawowej.

Terminy:

Prace konkursowe należy składać w budynku Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku lub przesłać na adres: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, ul. Park 2, 37-200 Przeworsk z dopiskiem „Współcześni Rycerze Św. Floriana” do dnia 13.04.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).