„Wyedukuj się z nami” - cykl warsztatów i webinarów Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

„Wyedukuj się z nami” - cykl warsztatów i webinarów

19.04-14.05.2021
Przemyśl, ul. Konarskiego 9, Centrum Kulturalne - wydarzenie online

„Wyedukuj się z nami” to cykl warsztatów i webinarów, który powstał z myślą o uczestnikach i odbiorcach projektu BMK w województwie podkarpackim. Kierowany jest do osób przygotowujących się do złożenia oferty w konkursie o współorganizację inicjatyw lokalnych, a także wszystkich zainteresowanych danym tematem.

Webinaria odbędą się w kilkunastoosobowym gronie osób, które wcześniej prześlą kartę zgłoszenia i klauzulę RODO na adres archiwum@ck.przemysl.pl. Więcej na ich temat znajdziecie w szczegółowych opisach danego tematu. Webinaria pozwolą uporządkować i uzupełnić wiedzę, a formuła warsztatów pozwoli na rozmowę z prowadzącymi. Przed warsztatem prześlemy maila potwierdzającego udział wraz z linkiem do zalogowania.

Jeżeli masz pytania zapraszamy do kontaktu: Sylwia Błaut-Kowalczyk - s.blaut@ck.przemysl.pl, tel. 537 808 553.

  • 19 kwietnia online - 16:30-19:30: Gry planszowe i fabularne w edukacji - mgr Joanna Lasoń - wykładowca Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji - UWAGA! Zgłoszenia tylko do 18 kwietnia!

Joanna Lasoń: pedagog, socjoterapeutka, trenerka twórczego myślenia i szybkiego czytania, terapeutka kinezjologii edukacyjnej, terapeuta EEG – biofeedback, ambasadorka The Butterfly Universe Project w Polsce.
Pasjonatka zagadnień związanych z pracą mózgu i zwiększaniem efektywności uczenia się.

Od wielu lat prowadzi różnego rodzaju stałe zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym dla nauczycieli z zakresu neurodydaktyki. Warsztaty rozwijające możliwości mózgu, pamięci, w tym mnemotechniki, przyspieszające tempo czytania, kreatywnego rozwiązywania problemów, poprawiające jakość uczenia się. Realizowała szkolenia dla młodzieży i dorosłych w ramach programów i projektów m.in. „Dołącz do najlepszych”, Letnia Szkoła Młodych Talentów, Diament, Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Plan szkolenia:
1. Rola zabawy w procesie uczenia - Jak działa mózg i jak wykorzystać jego potencjał korzystając z gier w pracy z uczniami.
2. Rodzaje gier wykorzystywanych w pracy z grupą.
3. Funkcje gier i cele realizowane przy ich pomocy w pracy z grupą.
4. Jakie cechy posiada dobra gra.
5. Jak grać, czyli instrukcje i nie tylko.
6. Baza gier. Przykłady gier.

  • 23 kwietnia - online - 16:00-19:00: Od deski do deski - animacja tekstów literackich metodami pedagogiki zabawy - Elżbieta Hornowska

Elżbieta Hornowska - trener II stopnia i superwizor PSPiA KLANZA, Od 1981 roku pracuje w nauczaniu zintegrowanym. Nauczyciel dyplomowany - pracuje w Szkole Podstawowej nr 336 w Warszawie. Wpisana na listę ekspertów MENiS. Autorka warsztatu "Integracja treści programowych w nauczaniu początkowym" oraz współautorka warsztatów "Radość tworzenia i działania, czyli metody pedagogiki zabawy w pracy z tekstem literackim". Działa aktywnie w sekcji "Książka - terapia - zabawa". Współautorka projektów animacji środowiskowej realizowanych przez Oddział Warszawski, Warsztaty autorskie Elżbiety Hornowskiej trenerki PSPiA KLANZA OW.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli, świetlic, edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarzy. Celem warsztatów jest przedstawienie różnych pomysłów animacyjnych z wykorzystaniem tekstów literackich, wspólne z grupą planowanie scenariusza zajęć, oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poszukiwania nowości literackich i wykorzystanie do pracy z grupą. W programie m.in.: W czasie warsztatów zostanie zaprezentowana opowieść baśniowa, bloki zabaw wykorzystujące teksty literackie "Zima w Dolinie Muminków", teksty Danuty Wawiłow np. Wierszykarnia, Doroty Terakowskiej, J.Ch Andersena, Wiersze dla dzieci Doroty Gellner i inne nowości. Zajęcia prowadzone będą interaktywnie.
W trakcie webinaru potrzebne będą: kolorowe i białe kartki, flamastry, kredki, kostki do gry.

Kilka słów o pedagogice zabawy:
Idea pedagogiki zabawy przybyła do Polski z Austrii – ze Stowarzyszenia Arbeitsgemeinschaft fur Gruppen- Beratung. Od 1990 roku była rozpowszechniana i propagowana, początkowo przez Klub Animatora Zabawy KLANZA pod kierunkiem dr Zofii Zaorskiej, a obecnie przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA.
Pedagogika zabawy jest metodyką, która proponuje działanie stwarzające uczestnikom grupy (klasy) możliwość rozwoju w atmosferze akceptacji i zaufania, bez względu na wiek i umiejętności. Zabawa ułatwia kontakty między ludźmi, wyzwala aktywność twórczą, stymuluje do podejmowania działań.

  • 28 kwietnia -online - 16:00-19:00: Edukacja filmowa - praktyczne wykorzystanie filmów w pracy wychowawczej i dydaktycznej - dr Rafał Opulski - wykładowca Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji.

Rafał Opulski - doktor nauk społecznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, certyfikowany trener, wieloletni nauczyciel j. niemieckiego, etyki i edukacji filmowej, mentor w programie obywatelskim „Szkoła Demokracji”, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Prowadzi szkolenia z zakresu filmoznawstwa, wykorzystania technologii informacyjnych na lekcjach historii i WOS-u, przeciwdziałania agresji u uczniów, protokołu dyplomatycznego i etykiety.

1. Film jako recepta na atrakcyjne zajęcia edukacyjne.
2. Praktyczne zastosowanie filmów w pracy wychowawczej i dydaktycznej.
3. Budowa dzieła filmowego.
4. Kroki w efektywnej analizie filmu.
5. Lista projektów i portali zajmujących się wykorzystaniem filmu w edukacji.
6. Stosowanie skutecznych narzędzi w dyskusji (pytania otwarte, aktywne słuchanie, parafrazowanie, klasyfikowanie, podsumowanie).

  • 29 kwietnia online - 16:00-19:00: Umuzykalnianie dzieci metoda Carla Orffa - Michał Sternicki

Michał Sternicki polski muzyk, harcmistrz, od 2006 do 2010 Naczelnik Harcerzy ZHR. Z zawodu i zamiłowania skrzypek, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Występował w Orkiestrze Opery Krakowskiej. Od 2009 r. członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości wykorzystania metody Carla Orffa w procesie dydaktycznym podczas prowadzenie zajęć z muzyki oraz ćwiczenie umiejętności wykorzystania metody Carla Orffa. Szkolenie szczególnie polecane nauczycielom przedszkola oraz nauczania zintegrowanego.

Program:
1. Zabawy z głosem i oddechem - według metody C. Orffa.
2. Muzykowanie na instrumentach perkusyjnych.
3. Aktywne słuchanie metoda Batii Strauss.
4. Tworzenie tekstów do muzyki.
5. Zabawy z rytmizowaniem tekstów.

  • 13 maja - online - 16:00-19:00: Jak się uczy mózg, czyli podstawy neurologii uczenia się i neurodydaktyki - dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła - wykładowca Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji

Marzena Błasiak -Tytuła - doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Specjalistka neuronauki, zaburzeń poznawczych dzieci dwujęzycznych, wielojęzyczności i wielokulturowość, rozwoju poznawczego dziecka,rozwoju systemu językowego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Logopeda zajmują się m.in. wczesną interwencją logopedyczną. Autorka wielu artykułów publikacji naukowych z zakresu językoznawstwa, nauczania języka polskiego jako obcego.

1. Podstawy działania mózgu.
2. Uczenie się w wymiarze neurobiologicznym.
3. Po co się uczymy, czyli ewolucyjna rola mózgu.
4. Podstawy neurodydaktyki i krytyczne podejście do niej.
5. Mózgowa organizacja procesów pamięci.
6. Co wpływa na uczenie się - motywacja, uwaga, emocje, stres.
7. Nauczanie polisensoryczne.
8. Nowe technologie a neurodydaktyka.

  • 14 maja online - 17:00-19:00: Metody pracy z kartami MASTPI - Magdalena Stręk-Pióro

Magdalena Stręk-Pióro - trener II stopnia PSPiA KLANZA. Z wykształcenia oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog. Posiada kwalifikacje terapeuty Integracji Sensorycznej. Zawodowo od ponad 20 lat związana z pracą z osobami niepełnosprawnymi oraz rozwijająca swoje kompetencje trenerskie w Stowarzyszeniu KLANZA. W pracy trenerskiej, obok tematyki zawodowej, pasjonatka rozwoju osobistego, zwłaszcza w dziedzinie komunikacji interpersonalnej. Od kilku lat jako trener realizuje swoje zainteresowania związane z rozwojem osobistym. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego oraz szereg szkoleń z zakresu kompetencji miękkich.

Autorka szkoleń/warsztatów dostępnych w ofercie Centrum Szkoleniowego KLANZA:

  •  „Jak pobudzać aktywność osób niepełnosprawnych?”.
  • „Kreatywna klasa z ruchem i muzyką”.

Autorka kart edukacyjno-terapeutycznych „MASTPI” oraz szkolenia instruktażowego „MASTPI – inspiracje dla każdego”.

Uwaga! Dla pierwszych 15 uczestników prześlemy komplet kart MASTPI.