XI edycja konkursu fotograficznego „A to Polska właśnie...” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

XI edycja konkursu fotograficznego „A to Polska właśnie...”

1.08-20.10.2020
Husów 1, Centrum Kultury Gminy Markowa oddział w Husowie

Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Udział jest dobrowolny i bezpłatny.

Zgodnie z głównym hasłem konkursu tematyka prac powinna być związana z naszą Ojczyzną, a ponadto zawierać się w jednej z niżej podanych kategorii tematycznych: Kat A „Ludzie w kraju nad Wisłą” (portret, zdjęcie dokumentalne lub reporterskie przedstawiające ludzi w przestrzeni zarówno prywatnej jaki publicznej, na co dzień i od święta, dopuszczalny jest autoportret i selfie ). Kat B „Mieszkańcy Gminy Markowa i ich pasje”– zdjęcia z terenu Gminy Markowa, bądź przedstawiające mieszkańców Gminy Markowa, przy czym jako pasje rozumieć możemy zarówno hobby, jak i pracę zawodową. Kat C „Nasz dziecięcy świat” – prace autorów do lat 15 (zdjęcia przedstawiające zajęcia, rozrywki dzieci, ich zainteresowania itd.) ­ informują organizatorzy.

Prace konkursowe należy zgłaszać do 20 października 2020 r. Do zdobycia nagrody pieniężne o łącznej wartości 3 500,00 zł. Szczegóły dostępne pod linkiem.