„Zawsze Wierni” – Wojewódzki Turniej Poezji i Prozy

8.02-19.03.2021
Ropczyce, ul. Mickiewicza 10, Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej

„Zawsze Wierni” to konkurs recytatorski, w którym od 2016 roku bierze udział młodzież z województwa podkarpackiego. Pomysł konkursu zrodził się z potrzeby oddania hołdu wszystkim, którzy w imię miłości ojczyzny i dla jej niepodległości zachowali postawę niezłomną.

Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach i Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Sędziszowie Młp. zapraszają do udziału w VI edycji – zdalnej - Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „Zawsze Wierni" dla uczniów szkół podstawowych (kl. 7-8), ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Ten konkurs recytatorski stanowi hołd dla wszystkich wiernych ideom wolności, honoru, życia zgodnego z najwyższymi wartościami i umiłowania Ojczyzny. To też szansa dla młodych do rozwijania i prezentowania artystycznych uzdolnień.

„Zawsze Wierni” Wojewódzki Turniej Poezji i Prozy otrzymał Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Szóstą edycję WTPiP „Zawsze Wierni” patronatem honorowym objęli:

 • Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl,
 • Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch,
 • Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Witold Darłak;
 • Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie,
 • Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność".

Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie zainteresowań literaturą oraz historią najnowszą Polski i jej bohaterami.
 2. Budzenie poczucia tożsamości narodowej.
 3. Upowszechnianie kultury słowa.
 4. Sprawne posługiwanie się różnymi formami literackimi.

W związku z nową sytuacją ogłaszamy wersję zdalną i zapraszamy od udziału wszystkich młodych, którzy lubią recytować i dobrze czują się przed kamerą. Zamiast stawać przed publicznością, staną przed kamerą.

Wymagania:

Uczestników obowiązuje pamięciowe opanowanie tekstu utworu (wiersza lub fragmentu prozy) i nagranie jego recytacji. Poszukiwania repertuarowe powinny uwzględniać teksty polskich twórców powstające po 1918 r., aż do czasów współczesnych, takie, które realizują motyw „zawsze wierni", wpisują się w 100-lecie odzyskania niepodległości i 70. rocznicę śmierci członków IV Zarządu WiN oraz rozwijają rozumienie pojęć: ojczyzna, patriotyzm, honor, bohater, wierność wartościom, wierność zasadom, niepodległość, wolność.

Konkurs przeprowadzany jest w 3 etapach:

 • szkolnym – szkoła przeprowadza eliminacje we własnym zakresie;
 • powiatowym - eliminacje przeprowadza organizator eliminacji powiatowych;
 • wojewódzkim – finał konkursu przeprowadza organizator główny.

Najważniejsze terminy:

Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych szkoły przesyłają kompletne zgłoszenia, czyli:

 • plik video w formacie MP4 z nagraną recytacją,
 • wypełnioną czytelnie i kompletnie Kartę zgłoszenia, czyli Załącznik nr 1 do Regulaminu (może być skan lub zdjęcia) organizatorowi eliminacji powiatowych w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca 2021 r.

Przesłuchania odbędą się w siedzibie Organizatora eliminacji powiatowych w terminie 8-12 marca 2021 r. wyłącznie z udziałem Jury i bez publiczności.

Werdykt zostanie zamieszczony na stronie organizatora eliminacji powiatowych najpóźniej 12 marca 2021 r. Po zakończeniu eliminacji powiatowych Organizatorzy przesyłają kompletne zgłoszenia do Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca 2021 r. Przesłuchania finałowe odbędą się w siedzibie PCEK w Ropczycach w terminie 15-19 marca 2021 r. wyłącznie z udziałem Jury i bez publiczności. Werdykt zostanie zamieszczony na stronie PCEK najpóźniej 19 marca 2021 r.

W VI (zdalnej) edycji WTPiP „Zawsze Wierni”biorą udział następujące powiaty:

Powiat - Organizator eliminacji powiatowych:

 • Mielecki - I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu,
 • Ropczycko–Sędziszowski - Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach,
 • Rzeszowski - Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie,
 • Sanocki - Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku,
 • Strzyżowski - Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.

Koordynatorem WTPiP ZAWSZE WIERNI jest Elżbieta Orzech (PCEK w Ropczycach).

Kontakt: e-mail: elzbieta.orzech@pcek-ropczyce.pl. Tel. 17 722 23 45; tel. kom. 887 788 412
Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora: www.pcek-ropczyce.pl.