11. Plener Malarski – Sokołów Małopolski 2023 Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

11. Plener Malarski – Sokołów Małopolski 2023

20.06-26.08.2023
Sokołów Małopolski, ul. Lubelska 5, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

Plener adresowany jest do artystów malarzy, pedagogów plastyki oraz twórców nieprofesjonalnych.

Organizatorzy pleneru:

  • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
  • Urząd Gminy i Miasta Sokołów Młp.
  • Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej

Cele pleneru:

  • pokazanie piękna przyrody, architektury oraz codziennego życia Sokołowszczyzny,
  • stworzenie możliwości kontaktu mieszkańców gminy i miasta ze sztuką i jej twórcami,
  • promocja gminy i miasta Sokołów Małopolski,
  • ntegracja środowisk twórczych,
  • nawiązanie kontaktu między artystami.

Uczestnicy pleneru:

  • Maksymalna ilość uczestników nie może przekroczyć 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin i miejsce pleneru:

24-26 sierpnia 2023 roku na terenie miasta Sokołów Małopolski oraz w Łowisku. Rozpoczęcie pleneru: 24 sierpnia, godz. 9.00 w MGOKSiR w Sokołowie Młp., ul. Lubelska 5