12. Biennale Sztuki Krośnieńskiej Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

12. Biennale Sztuki Krośnieńskiej

8-29.07.2023
Krosno, ul. Wojciecha Roberta Portiusa 4, BWA Krosno

12. Biennale Sztuki Krośnieńskiej - konkurs z długą tradycją, chociaż na wiele lat wstrzymany, powraca do Biura Wystaw Artystycznych w poszerzonej formule, otwarty na nowe zjawiska, odpowiadający na najnowsze trendy i potrzeby krośnieńskiego środowiska artystycznego - informują organizatorzy.

Od tego roku formuła konkursu stała się nieco inna. Zmieniona została nazwa z „biennale plastyki" na „biennale sztuki", tworząc przestrzeń na poszukiwania i prezentację aktualnych prac w dziedzinie szeroko rozumianej sztuki, a także poszerzone zostało grono odbiorców konkursu. Mogą w nim uczestniczyć związani z Krosnem zarówno studenci/absolwenci wyższych szkół artystycznych, jak i artyści niezależni, osoby nieposiadające dyplomu uczelni artystycznych czy nie należące do ZPAP, ale legitymujące się aktywnością twórczą i dorobkiem – mówi dyrektorka BWA Krosno Ewelina Jurasz

Przegląd sztuki regionu krośnieńskiego daje szansę pełnego pokazania różnorodnych postaw twórczych artystek i artystów z tego środowiska. Stwarza możliwość poznania indywidualnych osiągnięć artystycznych osób z już ugruntowaną pozycją w świecie sztuki, ale także daje szansę na zaistnienie nowych osobowości artystycznych – dodaje wieloletnie pracownik BWA, artysta Marek Burdzy

Konkurs ma otwartą formę, nie narzuca tematu, problemu, techniki czy formatu. Jury będzie wśród zgłoszonych prac poszukiwać tych, które wyróżniają się walorem artystycznym, oryginalnością formy i treści oraz poziomem artystycznego wyrazu. Pierwszym etapem była kwalifikacja nadesłanych propozycji, etap kolejny to wystawa pokonkursowa, w trakcie której zostaną wyłonieni laureaci. Przyznane zostaną minimum trzy nagrody główne w formie pieniężnej.

Prace podczas drugiego posiedzenia jury oceniają:

  • Joanna Filipczyk, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych na kierunku menadżer kultury na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, doktorka nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce. W latach 1994-2020 pracowała w Dziale Sztuki Muzeum Śląska Opolskiego, od 1995 roku jako kierowniczka tego działu. W latach 1999-2020 kształtowała działalność wystawienniczą Galerii Muzeum Śląska Opolskiego. Jest pomysłodawczynią i autorką prezentowanych tam wystaw, zebranych w cyklach: Laureaci nagrody im. Cybisa, W kręgu Cybisa oraz Sztuka polska XX wieku. Autorka wielu wystaw poświęconych opolskiemu środowisku artystycznemu oraz stałych ekspozycji Muzeum Śląska Opolskiego z zakresu sztuki. W 2015 roku wydała książkę poświęconą opolskiemu środowisku plastycznemu Sztuka na peryferiach. Opolskie środowisko plastyczne 1945-1983. Od 2020 roku dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.
  • Ewa Łączyńska-Widz historyczka sztuki, kuratorka, autorka tekstów o sztuce, dyrektorka Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie. W latach 2009-2011 prowadziła w Tarnowie projekt „Alfabet polski" prezentujący najciekawsze zjawiska młodej polskiej sztuki. Wspólnie z Jadwigą Sawicką kuratorowała wystawę konkursową „Spojrzenia 2013" (Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, 2013). Razem ze swoim zespołem BWA Tarnów zrealizowała dzieła sztuki współczesnej w przestrzeni Tarnowa – m.in. prace Rafała Bujnowskiego, Krystiana Trutha Czaplickiego, Maurycego Gomulickiego, Wilhelma Sasnala i Kamy Sokolnickiej. Była jurorką w konkursach, m.in. „Konkurs Fundacji Grey House Szara Kamienica", „Talenty Trójki", „Gdańskie Biennale Sztuki", „Próba 4" Galeria Tarasina w Kaliszu, „Salon Wiosenny 2021" Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu. Prowadziła konsultacje w ramach projektu Fundacji Sztuki Polskiej ING „Artysta – Zawodowiec". Członkini Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki i Rady Programowej Galerii ASP Rondo Sztuki w Katowice. Zainteresowana łączeniem sztuki współczesnej z lokalnymi kontekstami.
  • Piotr Woroniec Junior Absolwent Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom uzyskał w 2005 w pracowni malarskiej prof. zw. dr hab. Ireny Popiołek-Rodzińskiej. Obecnie wykładowca w Zakładzie Malarstwa rodzimej uczelni. Od grudnia 2014 pełni funkcje Prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Rzeszowskiego. W 2018 otrzymał tytuł doktora na Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych w dziedzinie; Sztuki Plastyczne pod opieką promotora prof. Janusza Karbowniczka. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach krajowych i zagranicznych. Wielokrotnie wyróżniany i nominowany do nagród. Autor filmów, instalacji, Brał udział w wielu wystawach, plenerach, festiwalach interdyscyplinarnych oraz projektach międzynarodowych jako uczestnik, kurator i inicjator m.in. Europejski Stadion Kultury, cykliczne projekty Plac Sztuki w latach 2012-2014, Kultura od Kuchni- 2014/16, Art&Science, Topografia wolności, Śląski Kafka, Szyb-art 2011/16, Mur-art 2015, UNESCO -art 2020. W 2014 otrzymał Stypendium Twórcze Marszałka Województwa Podkarpackiego.
  • Ewelina Jurasz menadżerka, kuratorka, krytyczka sztuki, autorka wielu działań z zakresu animacji kultury lokalnej. Dyrektorka Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie i wykładowczyni kulturoznawstwa w Uniwersytecie Rzeszowskim.