14. Podkarpacki Przeglądu Chórów – Pieśni Pasyjne Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

14. Podkarpacki Przeglądu Chórów – Pieśni Pasyjne

2.04.2022, godz. 12:00
Radymno, ul. Chopina 1, Parafia pw. św. Wawrzyńca w Radymnie

Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza do kościoła pw. św. Wawrzyńca w Radymnie, gdzie rozpocznie się 14. Podkarpacki Przeglądu Chórów – Pieśni Pasyjne.

Idea Przeglądu:

Przegląd ma na celu pielęgnowanie tradycji śpiewania polskiej i obcej pieśni religijnej oraz prezentację osiągnięć, wymianę doświadczeń między zespołami, a także doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych działających na terenie województwa podkarpackiego.

Przegląd ma charakter konkursu, prezentacje będą oceniane przez Jury złożone  ze specjalistów  muzyków i chórmistrzów, które przyzna nagrody za najwartościowsze elementy programu.

Podczas prezentacji chór wykonuje utwory wielogłosowe o tematyce pasyjnej, w tym co najmniej jeden utwór a cappella.

Program:

godz. 12:00 - rozpoczęcie Przeglądu, prezentacje konkursowe:

  • Chóru Michael z Kańczugi,
  • Chóru Cantilena z Radymna,
  • Chóru Alba Cantans z Rzeszowa.

Organizator: Centrum Kulturalne w Przemyślu

Współorganizatorzy:

  • Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie,
  • Parafia Rzymskokatolicka w Radymnie,
  • Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie.