Małgorzata Dawidiuk - 12 Bram Nowego Świata - ikony Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Małgorzata Dawidiuk - 12 Bram Nowego Świata - ikony

22.03-16.04.2024
Przemyśl, ul. Tadeusza Kościuszki 3, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Przemyśl

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu zaprasza 22 marca o godzinie 18:00 na wernisaż Małgorzaty Dawidiuk 12 Bram Nowego Świata - Ikony - cienie epifanią Światła

Małgorzata Dawidiuk

Urodziła się w 1967 r. w Wisznicach na Podlasiu. W Nałęczowie ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. W latach 1988 - 1994 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych im. I. E. Repina w Petersburgu na Wydziale Malarstwa i Konserwacji - specjalizacja ikona. W 2022 r. doktorat na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznym im. K. Pułaskiego w Radomiu.

Obecnie prowadzi pracownię konserwatorsko - artystyczną „IKOS”. Jest twórcą wielu dzieł sakralnych w postaci ikon, ikonostasów, polichromii, m.in. w: Warszawie, Chołowicach k/Krasiczyna, Koszalinie, Krynicy, Niagou / Słowacja, Olsztynie, Zamienicach k/ Legnicy. Autorska współrealizacja malowideł ściennych w Kaplicy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych i muzealnych w Polsce i za granicą, m.in. w Kanadzie, Rosji Niemczech, Stanach Zjednoczonych, a także na Ukrainie i Słowacji.

Udział w wielu wystawach w kraju i za granicą. Laureatka szeregu nagród i wyróżnień.

Ikony

Z całą ich złożoną formą i transcendentnym odniesieniem stały się inspiracją dla wielu wybitnych artystów XX wieku. Ich twórczość jest świadectwem nieprzemijającego znaczenia tego typu malarstwa dla sztuki współczesnej. Ikony twórczo oddziałują na artystów reprezentujących różne kierunki w sztuce. Twórczość ich stanowi ważne zjawisko, szczególnie w dziełach o ambicjach metafizycznych.
Ważnym elementem w malarstwie ikonowym, który podkreśla tajemnicę obrazowania jest światło, towarzyszące działalności twórczej od dawna. Znakiem emanacji światła w sztuce antycznej jest złoty dysk, wieniec z promieni lub świetlisty krąg spotykany nad głowami rzymskich cesarzy. Również posąg Buddy wyróżnia się świetlistym kręgiem nad głową. Rolę światła jakie miało zabłysnąć w ciemności objawiają także proroctwa Starego Testamentu.