20 lat działalności Twórczości Kobiecej Grupy Plastycznej „Droga” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

20 lat działalności Twórczości Kobiecej Grupy Plastycznej „Droga”

2-20.10.2021
Rzeszów, ul. Okrzei 7, Wojewódzki Dom Kultury, Galeria WDK

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza na wernisaż wystawy 20 lat działalności Twórczości Kobiecej Grupy Plastycznej „Droga” – 2 października 2021 r. godz. 15.00 Galeria WDK.

Kobieca Grupa Plastyczna Droga

Powstała na początku 2001 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie i jest jedną z form edukacji artystycznej tej instytucji. Skupia kobiety, które zajmują się zawodowo plastyką oraz uprawiają wybrane dyscypliny plastyczne, głównie malarstwo sztalugowe, rysunek i grafikę komputerową.

Poszukiwania twórcze członkiń grupy odbywają się różnymi ścieżkami (drogami) – stąd nazwa grupy. Pierwsza wystawa zbiorowa grupy odbyła się w grudniu 2001 r. w WDK pod nazwą „Jestem – Tworzę – Prezentuję”. Hasło to po 10 latach jest aktualne. Po prostu Jesteśmy – Pracujemy – Pokazujemy, czyli wystawiamy.

Właściwie wystawy zbiorowe i indywidualne należą do głównych form pracy, to one aktywizują członkinie grupy. Na widzów (zwanych odbiorcami) oczekujemy nie tylko w siedzibie WDK, ale w miejskich i wiejskich ośrodkach kultury na terenie województwa podkarpackiego. Ilustruje to załączony wykaz wystaw zbiorowych i indywidualnych. Ważną rolę w naszej działalności odgrywa Zamiejscowa Galeria Grupy „Droga” mieszcząca się, dzięki uprzejmości pani Teresy Skomry, w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach. W tej placówce odbywają się lekcje przy obrazach dla młodzieży białobrzeskiego gimnazjum prowadzone przez autorki kolejnych wystaw indywidualnych. Rozmowy z uczniami wzbogacają doświadczenia członkiń grupy w zakresie upowszechniania plastyki.

Wszystkie te działania sprzyjają szukaniu drogi do... samej siebie, a więc do samopoznania. Nic dziwnego, że grupa odwołuje się do słów Zbigniewa Pronaszki „Każdy Artysta musi znaleźć swoją własną drogę do własnej i tylko własnej wypowiedzi”.

Prezeską grupy jest Maria Paszczyńska, a opiekunką z ramienia WDK Kinga Ziobro-Działo.