5. Podkarpackie Wiosenne Spotkania z Poezją i Piosenką - Pamiętajcie o ogrodach... Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

5. Podkarpackie Wiosenne Spotkania z Poezją i Piosenką - Pamiętajcie o ogrodach...

16.05.2022, godz. 10:00
Rzeszów, ul. Okrzei 7, Wojewódzki Dom Kultury, Klub Turkus

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza na 5. Podkarpackie Wiosenne Spotkania z Poezją i Piosenką „Pamiętajcie o ogrodach...”

Konkurs poruszający kwestie związane z relacją człowiek-środowisko.

Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

"Przestajemy zauważać otaczającą nas przyrodę. Nie istnieje dla nas.Nasz świat jest pełen sztuczności, tworzą go ekrany komórek, komputerów i telewizorów. Proponujemy Konkurs poruszający kwestie związane z relacją człowiek-środowisko" – informują organizatorzy.

Cele i zasady Konkursu:

  • popularyzacja niezwykłości przyrody,
  • propagowanie idei piękna flory i fauny oraz uświadomienie wartości naturalnego środowiska i troska o ochronę jego zasobów w oparciu o literaturę
  • uwrażliwienie młodzieży na piękno języka ojczystego.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas siódmych i ósmych oraz szkół średnich z terenu województwa podkarpackiego.

Kategorie konkursu:

  • Recytacja - uczestnicy prezentują jeden utwór literacki z zakresu literatury polskiej, wiersz albo prozę (w całości lub fragmentach). Czas występu nie może przekroczyć 5 minut.
  • Piosenka - uczestnicy prezentują jeden utwór z akompaniamentem lub półplaybackiem. Czas występu nie może przekroczyć 5 min.
Kryteria oceny:
  • dobór repertuaru,
  • interpretacja utworu,
  • kultura słowa,
  • muzykalność oraz wartości głosowe wykonawcy,
  • ogólny wyraz artystyczny.

Specjalnie powołane Jury oceni prezentacje, przyznając nagrody i wyróżnienia dla uczestników.