XV Podkarpacki Przegląd Chórów w Radymnie Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

XV Podkarpacki Przegląd Chórów w Radymnie

25.03.2023, godz. 10:00
Radymno, ul. Fryderyka Szopena 1, Kościół pw. św. Wawrzyńca w Radymnie

Organizatorzy zapraszają: chóry, chóry kameralne oraz zespoły wokalne (od 12 osób), działające na terenie woj. podkarpackiego, do wzięcia udziału w XV Podkarpackim Przeglądzie Chórów w Radymnie, tematyką którego są Pieśni Pasyjne.

Przegląd ma charakter konkursu, a jego celem jest pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji śpiewania polskiej i obcej pieśni religijnej o tematyce pasyjnej oraz doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych. Mogą w nim wziąć udział chóry (również chóry kameralne od 12 osób) działające na terenie województwa podkarpackiego.

Repertuar konkursowy powinien obejmować minimum trzy zróżnicowane utwory, których łączny czas trwania nie może przekroczyć 20 minut.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija: 8 marca 2023 r. decyduje data stempla pocztowego.

Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest:

  • wpłacenie akredytacji w wysokości 35 zł (trzydzieści pięć złotych) od każdej osoby (nie dotyczy dyrygenta i kierowcy) na konto bankowe Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie.
  • przesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia, oświadczenia oraz kopii dowodu wpłaty do dnia 08.03.2023 r. na adres: Centrum Kulturalne w Przemyślu, ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Przeglądu dostępnym na stronie Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Kulturalne w Przemyślu

Współorganizatorami:

  • Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie,
  • Parafia Rzymskokatolicka w Radymnie,
  • Polski Oddział Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie.