Agnieszka Hinc – UX. Hologram – Wydruk 3D – Instalacja wideo – Fotografia cyfrowa. Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Agnieszka Hinc – UX. Hologram – Wydruk 3D – Instalacja wideo – Fotografia cyfrowa.

1-24.11.2019

W wieloelementowej pracy UX artystka najmłodszego pokolenia Agnieszka Hinc stawia pytanie o status człowieka i ciała w przyszłości.

Tytuł odwołuje się do angielskiej nazwy user experience („całość wrażeń, jakich doświadcza użytkownik podczas korzystania z produktu interaktywnego”), która rozumiana jest tu, jako „wrażenia użytkownika ludzkiego ciała”.

Artystka odnosi się do wizji przyszłości, w której jego bezpośrednie doświadczenie będzie już niemożliwe. Za pomocą form takich jak hologram czy animacja 3D tworzy tropy, ślady po człowieku, które mają oddawać wrażenie ludzkiego ciała, a nie być jedynie jego reprezentacją. Jednocześnie narzędzia, które wybiera, mimo że kojarzą się ze stechnicyzowanym światem przyszłości, stają się na naszych oczach powszechne.