Akcja biblioteczna "Tydzień z... tradycjami, rzemiosłem i sztuką Podkarpacia" Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Akcja biblioteczna "Tydzień z... tradycjami, rzemiosłem i sztuką Podkarpacia"

11-16.09.2023
Rzeszów, ul. Podwisłocze 6, WiMBP - Filia nr 6

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie - Filia nr 6 zaprasza do udziału w akcji bibliotecznej "Tydzień z... tradycjami, rzemiosłem i sztuką Podkarpacia"

11-16 września 2023 r. Z okazji wielkiego święta kultury, jakim są Europejskie Dni Dziedzictwa, wrześniowa odsłona akcji "Tydzień z..." poświęcona jest historii i tradycjom naszego regionu. W wyznaczonym miejscu czytelnicy znajdą książki i albumy przedstawiające podkarpackie tradycje i obrzędy, legendy i podania, rzemiosło i sztukę, zabytki i pomniki przyrody oraz inne składniki naszej kultury.

"Tydzień z..." to cykliczna akcja biblioteczna skierowana do wszystkich użytkowników biblioteki, mająca na celu zainteresowanie czytelników literaturą inną niż ta, po którą zwykle sięgają.