Akcja „Scena na próbę”

21.01-25.03.2021
Krosno, ul. Kolejowa 1, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza zespoły muzyczne, wokalistów, tancerzy, aktorów i kabareciarzy do udziału w akcji „Scena na próbę”.

Zaproszeni: zespoły muzyczne, wokaliści, teatry, kabareciarze, tancerze Regionalne Centrum Kultur Pogranicza oddaje Wam „Scenę na próbę". „Scena na próbę" jest do Waszej dyspozycji przez dwa dni w godzinach od 16.00 do 21.00.

Scena zostanie przygotowana specjalnie dla Was na podstawie przesłanego do nas ridera technicznego. Dajemy Wam do dyspozycji szeroką gamę sprzętu RCKP: nagłośnieniowego, oświetleniowego oraz backline, dla tancerzy też białą i czarną podłogę baletową. Możecie też wykorzystać wybrane elementy scenograficzne oraz inne niż scena przestrzenie RCKP (to oczywiście wymaga szczegółowych uzgodnień).

Terminy I kwartał 2021 roku. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu oraz dokonanie uzgodnień techniczno-organizacyjnych.

  1. 21-22 stycznia 2021 r.
  2. 4-5 lutego 2021 r.
  3. 18-19 lutego 2021 r.
  4. 24-25 marca 2021 r.
  • Zakładamy, iż scena będzie zarezerwowana dla danego zespołu przez całe dwa dni, co oznacza, że jest możliwość pozostawienia sprzętu, elementów scenograficznych na scenie.
  • Istnieje możliwość wielośladowej rejestracji audio wybranych elementów (zespół powinien posiadać odpowiedni nośnik, umożliwiając przekazanie zapisu sesji).
  • Zapewniamy sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy zgodnie z naszą specyfikacją. Przygotujemy scenę i sprzęt na podstawie dostarczonych do nas Riderów i uzgodnień.

Zaproście do współpracy znajomych fotografów i filmowców – scena, którą pragniemy Wam udostępnić umożliwi dokonanie nagrania audiowizualnego całości próby lub jej fragmentów także w formie clipu. Wasze działanie możecie też wyemitować w formie online w miarę Waszych możliwości technicznych. My zapewnimy internet o wystarczającej do tego szybkości. W takiej sytuacji wymagamy od grupy twórczej zamieszczenia w materiale filmowym informacji, o tym, iż nagranie powstało w ramach Akcji „Scena na próbę" w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie -  informują organizatorzy.

Rezerwacja terminów:

Uzgodnienia techniczne:

* W związku z obowiązywaniem reżimu sanitarnego wszystkich uczestników obowiązują przepisy dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa. Próby odbywają się bez udziału publiczności.

* Zasady dotyczące przetwarzania danych oraz wykorzystania wizerunku uczestników akcji „Scena na próbę” dostępne na stronie: www.rckp.krosno.pl.