Andrzej Wachowicz „Alter ego” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Andrzej Wachowicz „Alter ego”

1-31.08.2021
Bolestraszyce 130, Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

Arboretum w Bolestraszycach zaprasza na wyjątkową wystawę pt. „Alter ego”.

Andrzej Paweł Wachowicz Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej na kierunku architektura. Dyplom mgr. inż. arch. w 1980 roku.

  • W latach 1980–1982 praca na stanowisku asystenta projektanta w Biurze Projektowo-Badawczym Miastoprojekt Łódź.
  • Od 1982 do 1986 roku studia w Instytucie Form Przemysłowych PWSSP w Łodzi, dyplom magisterski w 1986 roku.
  • Od 1986 do 1992 roku własna pracownia biżuterii unikatowej i równolegle projektowanie w obszarze architektury.
  • Od 1992 roku praktyka projektowa w zakresie projektowania wnętrz użyteczności publicznej.
  • Od 1992 roku jako pedagog w Szkole Projektowania i Reklamy w Łodzi, przekształconej w Wyższą Szkołę Sztuki i Projektowania.
  • W 2009 roku uzyskał stopień doktora w zakresie sztuk projektowych na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
  • Do końca 2010 roku w WSSiP w Łodzi na stanowisku starszego wykładowcy.
  • W 2014 roku stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuk projektowych na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Obecnie profesor nadzwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Do października 2019 roku przez dwie kadencje pełnił funkcję dziekana Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz. Praktyka zawodowa związana z działalnością dydaktyczną, jak też z projektowaniem w obszarze architektury i wnętrz.