Audycja muzyczna Studia Piosenki Swing „Musical jako forma produkcji teatru muzycznego” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Audycja muzyczna Studia Piosenki Swing „Musical jako forma produkcji teatru muzycznego”

15.03.2022, godz. 10:00
Krosno, ul. Kolejowa 1, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, sala widowiskowa

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w wydarzeniach w ramach programu SZTUKA. OBECNY!

Opis wydarzenia:

Audycja muzyczna w trzech blokach tematycznych ilustrowana najpopularniejszymi utworami ze znanych na całym świecie musicali. W programie nie zabraknie piosenek z takich widowisk jak: Hamilton, Once, Les Miserables, Dzwonnik z Notre Dame czy Afera Mayerling. Audycję dopełnią znane i lubiane piosenki z bajek Disneya.

Prezentacja utworów muzycznych przeplatana będzie dialogami, grą aktorską czy ruchem scenicznym. Elementem edukacyjnym koncertu będą prezentowane w jego czasie zagadnienia dotyczące historii i struktury musicalu, jako jednej formy sztuki scenicznej. Wykonawcy wystąpią w odpowiednich kostiumach z rekwizytami, przy specjalnie wykonanej na te potrzeby scenografii i oprawie świetlnej. Audycja nie tylko przybliży zagadnienia z zakresu historii muzyki, ale także poruszy kwestie aktorskie oraz samo funkcjonowanie teatru muzycznego jako instytucji produkującej tego typu widowiska.

  • Dla kogo: młodzież w wieku 15-19 lat,
  • Czas trwania: 60 minut,
  • Kategoria: muzyka, musical, teatr, teatr muzyczny,
  • Kto: Studio Piosenki Swing.
Korzyści z uczestnictwa:
  • dla uczniów: poznanie jednej z rzadziej prezentowanych na polskich scenach formy widowiska teatralnego; zapoznanie się z ogromem przedsięwzięć, jakie wiążą się z przygotowaniem i produkcją musicalu; możliwość podjęcia dyskusji na temat gatunku scenicznego, który występuje nie tylko w teatrze, ale również i w kinematografii, a obecnie jest on bardzo popularny w kulturze współczesnej
  • dla nauczycieli: łatwiejszy sposób przybliżenia uczniom sposobu łączenia wielu gatunków sztuki podczas produkowania widowiska teatralnego; zachęcenie do rozmowy na temat trendów w sztuce, które docierają do nas z różnych części świata; możliwość poszerzenia poruszanej tematyki na lekcji historii czy muzyki o dodatkową formę prezentacji muzycznej, jaką jest musical.
Z kim współpracujemy:

Studio Piosenki SWING działa od kilkunastu lat i wykształciło wielu adeptów sztuki wokalnej. Instruktorem młodych wokalistów jest Lucyna Durał, która jest równocześnie reżyserem i pomysłodawcą koncertu. Rozpiętość wiekowa uczestników zajęć jest bardzo duża. Najmłodsi mają po 7 lat, najstarsi są już studentami. Wielu z młodych wokalistów SP SWING zdobyło laury konkursów i festiwali różnego stopnia. Z powodzeniem uczestniczą w tak popularnych teraz programach telewizyjnych, jak: The Voice of Poland, Szansa na Sukces czy Mam talent. Studio Piosenki SWING koncertuje na Słowacji, na Węgrzech i na Ukrainie. Wokalistom towarzyszy zespół muzyczny pod kierunkiem Grzegorza Przepióry - absolwenta Akademii Muzycznej we Wrocławiu, na stale pracującego w RCKP.

Audycję poprowadzi Robert Lenert – dziennikarz muzyczny, dyrektor artystyczny Galicja Blues Festival.

Formularz zgłoszeniowy na rok szkolny 2021/2022 dostępny jest na stronie: www.rckp.krosno.pl.

SZTUKA. OBECNY! to program edukacyjny obejmujący wartościowe zjawiska artystyczne z różnych dziedzin, dobrane do wieku ucznia i wzbogacone działaniami dydaktycznymi.

Oferta programowa skierowana jest dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem projektu jest rozwijanie w uczniach zrozumienia współczesnego świata, wrażliwości artystycznej, poszerzania znajomości kultury i sztuki oraz zapewnienie odpowiedniej jakości oferty artystycznej dla szkół z Krosna i powiatu. Na program składa się szereg wydarzeń: spektakle, widowiska, koncerty, audycje muzyczne. Wydarzenia te odbywają się w czasie roku szkolnego 2021/2022, w terminach niekolidujących z programem szkolnym i prezentowane są na scenie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza.