Bardzo Młoda Kultura Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Bardzo Młoda Kultura

8-31.03.2021
Przemyśl, ul. S. Konarskiego 9, Centrum Kulturalne

Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza do udziału w prowadzonym przez Narodowe Centrum Kultury programie Bardzo Młoda Kultura, którego jedynym operatorem w województwie podkarpackim jest CK w Przemyślu.

Celem programu jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce oraz polepszanie współpracy pomiędzy sektorami kultury i edukacji.


BARDZO MŁODA KULTURA zawiera koncepcję realizacji następujących elementów:

 1. Prowadzenie spotkań organizacyjnych, informacyjnych i integracyjnych skierowanych do animatorów kultury, przedstawicieli instytucji kultury, placówek oświatowo-edukacyjnych, przedstawicieli NGO i działaczy niezrzeszonych.
   
 2. Organizowanie szkoleń i warsztatów dla wymienionych wcześniej przedstawicieli.
   
 3. Prowadzenie tzw. konkursów regrantingowych skierowanych do osób biorących udział we wcześniejszych działaniach.
   
 4. Przeprowadzenie diagnozy regionalnego środowiska zajmującego się edukacją kulturową (identyfikacja podmiotów zajmujących się tego typu działalnością w regionie, określenie relacji występujących pomiędzy nimi, potencjałów i ograniczeń) oraz przedstawianie ich wyników.
   
 5. Utworzenie portalu związanego z edukacją kulturową w regionie.

Dzięki temu uczestnicy programu będą mogli realizować swoje autorskie projekty z zakresu edukacji kulturowej.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu o współorganizację inicjatyw w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2021. Już od 15 marca można składać wnioski!

Regulamin dostępny na stronie internetowej Bardzo Młoda Kultura.