Benefis profesora Jana Drausa Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Benefis profesora Jana Drausa

13.06.2023, godz. 18:00
Rzeszów, al. Rejtana 1, Grein Hotel

Benefis profesor Jana Drausa w związku z wydaniem dedykowanej mu księgi jubileuszowej "Historyk i świadek historii".

Publikacja „Historyk i świadek historii. Księga dedykowana Profesorowi Janowi Drausowi”, powstała pod red. Marcina Bukały, Dariusza Iwaneczko, Krzysztofa Kaczmarskiego, Mariusza Krzysztofińskiego, Rzeszów–Warszawa 2022 w serii wydawniczej IPN Oddział w Rzeszowie.

Publikacja to zbiór artykułów dedykowanych prof. Janowi Drausowi – w związku z jego 70. urodzinami. Autorzy zgromadzonych tekstów (często uczniowie, przyjaciele i współpracownicy Jubilata) wyrazili swoje uznanie wobec tego historyka, działacza opozycji demokratycznej w PRL, byłego senatora RP, twórcy i rektora przemyskiej uczelni wyższej oraz członka Kolegium IPN. Wśród artykułów nie zabrakło również obszernego biogramu Profesora oraz wykazu jego prac. 

Jan Draus urodził się 25 marca 1952 r. w Kolbuszowej. W latach 1971–1976 studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 1980 r. uzyskał tytuł doktora. Habilitował się w 1994 r. w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych uzyskał w 2000 r. Pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie (obecnie Akademia „Ignatianum”), a od 2001 r. – na Uniwersytecie Rzeszowskim.  W latach 2001–2012 pełnił funkcję rektora w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Redaktor naczelny „Studiów Rzeszowskich” (1995–2003). Członek Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN (1999–2006). Redaktor naczelny „Encyklopedii Rzeszowa” (1991, 2011). Autor ponad 250 publikacji naukowych z zakresu historii najnowszej oraz historii nauki i wychowania. Stypendysta wielu fundacji zagranicznych.

W latach 1976–1980 działacz opozycji demokratycznej, a od 1980 r. NSZZ „Solidarność”. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „S” przy WSP w Rzeszowie (1980–1981), współpracownik podziemnej Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie (1982–1989). Członek Diecezjalnej Rady Kultury (1988–1992). Założyciel Komitetu Obywatelskiego w Rzeszowie (1989). Redaktor naczelny: kwartalnika społecznego „Ultimatum” (1988–1989), tygodnika „SAN” (1989–1990). Dyrektor i redaktor naczelny Polskiego Radia i Telewizji w Rzeszowie (1990–1993), wiceprezes Radia Rzeszów SA (1994–1998).

W latach 1991–1993 był senatorem RP II kadencji oraz wiceprzewodniczącym polskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W latach 1990–1999 był przewodniczącym Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie oraz członkiem Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie. Następnie był członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie I i II kadencji (1999–2011).

Laureat Nagrody Miasta Rzeszowa (1991). Honorowy Obywatel Przemyśla (2012). Uchwałą Sejmu RP z dnia 23 czerwca 2016 r. powołany na członka Kolegium IPN. Na pierwszym posiedzeniu 28 czerwca 2016 r. został wybrany na przewodniczącego Kolegium IPN. W wyniku wyborów 27 czerwca 2017 r. został przewodniczącym Kolegium na drugą kadencję.