Bohaterowie 1920 r. z powiatu ropczycko-sędziszowskiego

1.10.2020-31.03.2021
Ropczyce, ul. Mickiewicza 10, Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej

Wystawa prezentująca młodym Polakom pokolenie ich dziadków, pradziadków i prapradziadków, którzy 100 lat temu w obronie niepodległości musieli stawić czoło koszmarowi wojny polsko-bolszewickiej.

Otwarcie ekspozycji poprzedziło poszukiwanie wśród lokalnej społeczności informacji, wspomnień, pamiątek, eksponatów, dokumentów dotyczących historii odzyskania niepodległości i wojny polsko-bolszewickiej oraz analiza zasobów Centralnego Archiwum Wojskowego. Efekty poszukiwań wielokrotnie zdumiały organizatorów wystawy.

Zwiedzając ekspozycję, można nie tylko z bliska zobaczyć mundury i broń z czasu wojny polsko-bolszewickiej, ale przede wszystkim poznać ludzi, którzy pochodzili z Ropczyc, z Sędziszowa (Małopolskiego) i z okolicznych wsi. Ludzi, którzy w różny sposób, w różnym czasie, w różnych miejscach i w różnych okolicznościach angażowali się w wojnę polsko-bolszewicką. Na tej ziemi wyrośli, tę rodzinną ziemię opuścili, nie wszyscy na nią wrócili. Jednak szli ku niewiadomemu, „bo dla nich Polska była ważna”, jak zauważył syn jednego z żołnierzy wojny 1920 r. Gdy przez dziesięciolecia nie mogli mówić ludzie, niech w ich imieniu przemówią zdjęcia, pamiętniki, medale, książeczki wojskowe, opisy czynów... Ze strzępków, okruchów, drobinek składamy opowieść o strasznej wojnie i jej bohaterach. Historia pojedynczych ludzi i ich rodzin tworzy zaś historię narodu. Wystawa została zrealizowana w ramach projektu „Bohaterowie 1920 r. z powiatu ropczycko-sędziszowskiego”.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

udostępnij