ByWAj w galerii Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

ByWAj w galerii

1.11-31.12.2021
Krosno, ul. Wojciecha Roberta Portiusa 4, Biuro Wystaw Artystycznych

Lekcje ze sztuką dla dzieci i młodzieży w Galerii BWA w Krośnie.

Serdecznie zapraszamy zarówno najmłodszych, jak i nieco starszych uczniów, do uczestnictwa w warsztatach "ByWAj w Galerii". Przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć, składających się nie tylko z lekcji galeryjnych, ale również spotkań poszerzonych o aktywne zajęcia w sali audiowizualnej, wpisującymi się w program nauczania dostosowany do konkretnej grupy wiekowej.

Zajęcia prowadzone są w następujących grupach wiekowych:

  • Przedszkola - dzieci w wieku 3-6 lat,
  • Szkoła podstawowa - klasy I-III, dzieci w wieku 7-10 lat,
  • Szkoła podstawowa - klasy IV-VIII, dzieci w wieku 11-15 lat,
  • Szkoła ponadpodstawowa, dzieci w wieku 16-19 lat.