Estrada Rzeszowska rozpoczęła rekrutację do Akademii Wolontariatu Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Estrada Rzeszowska rozpoczęła rekrutację do Akademii Wolontariatu

4-30.10.2023
Rzeszów, ul. Jagiellońska 24, Rzeszowski Inkubator Kultury

Odegraj swoją rolę w kulturze! – Estrada Rzeszowska rozpoczęła rekrutację do Akademii Wolontariatu. Uczestnicy projektu będą mieli okazję poznać od środka największe festiwale, koncerty i współtworzyć życie kulturalne Rzeszowa.

Akademia Wolontariatu

To długofalowy projekt realizowany przez Rzeszowski Inkubator Kultury, jeden z działów Estrady Rzeszowskiej. Projekt skierowany jest do młodych ludzi, którzy chcą poznać „od kuchni” specyfikę pracy w instytucji kultury.

Wolontariusze Estrady Rzeszowskiej

Współtworzą festiwale takie jak: Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury, Rockowa Noc, Rzeszów Breakout Days, Święto Paniagi czy Karpaty na Widelcu z udziałem Roberta Makłowicza. Uczestniczą też w organizacji wielu koncertów, wystaw, spotkań autorskich i innych działań realizowanych przez Estradę Rzeszowską, Rzeszowski Inkubator Kultury i Rzeszowskie Piwnice.

Akademia Wolontariatu to szansa na rozwój swoich kompetencji i zainteresowań podczas szkoleń, spotkań i pracy pod okiem pracowników Estrady Rzeszowskiej. Wśród rozwijanych umiejętności szczególną wagę przywiązuje się do komunikatywności, profesjonalnej obsługi uczestników imprez i umiejętności elastycznego reagowania. Wolontariat jest również doskonałą okazją do zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu planowania, promocji i realizacji wydarzeń kulturalnych.

Wśród absolwentów Akademii Wolontariatu nie brakuje osób, które znalazły zatrudnienie w branży kulturalnej, zaś wszyscy obecni pracownicy Rzeszowskiego Inkubatora Kultury byli wcześniej jego wolontariuszami.

Do Akademii Wolontariatu mogą dołączyć osoby, które ukończyły 16. rok życia i do 30 października 2023 r. uzupełnią formularz dostępny na stronie www.inkubatorkultury.eu w zakładce Akademia Wolontariatu.