Ewa Fleszar, Roman Fleszar Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Ewa Fleszar, Roman Fleszar

1-29.02.2020
Dębica, Galeria Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury

Ewa Fleszar – urodzona w 1966 r. w Szczecinku

Roman Fleszer – urodzony w 1966 roku w Tarnowie

Ewa Fleszar w latach 1981–1986 uczęszczała do PLSP w Koszalinie. Studia na Wydziale Rzeźby ASP w Poznaniu. Dyplom rzeźbiarski w 1992 r. w pracowni J. Kopczyńskiego. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1998 i 1999 r. Obecnie zajmuje się przede wszystkim małą formą rzeźbiarską. Wykonuje również statuetki, tablice pamiątkowe, medale oraz rzeźbę sakralną.

Roman Fleszer – urodzony w 1966 roku w Tarnowie. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. Studia wyższe odbył w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (aktualnie Uniwersytet Artystyczny) na Wydziale Malarstwa. Studiował również w Akademii Goetz-Dederian w Paryżu. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem, techniką pastelową. Posiada w swoim dorobku realizacje sakralne. Jest autorem ponad 20 wystaw indywidualnych, brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granica. Obrazy Romana Fleszara znajdują się w wielu kolekcjach muzealnych, w galeriach oraz w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą. W 2016 uzyskał stopień doktora na ASP w Krakowie. Jest pedagogiem w Instytucie Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.