Fredro - jakiego nie znacie Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Fredro - jakiego nie znacie

23.05-16.06.2024
Rzeszów, ul. S. Okrzei 7, WDK w Rzeszowie

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie organizuje wojewódzki konkurs pt. "Fredro - jakiego nie znacie" skierowany do dzieci i ich opiekunów artystycznych.

Cel konkursu:

Głównym i przewodnim celem jest zetknięcie uczniów z językiem polskim, którym w swej twórczości posługiwał się Aleksander Fredro oraz zwrócenie uwagi na przemiany jakie zachodzą wraz z ewolucją i zmianami językowymi na przestrzeni lat.

Zasady uczestnictwa:

  1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego, uczący się w klasach V, VI i VII2.
  2. Konkurs przewiduje dwie kategorie: -
    1. Fraszki i limeryki – zadaniem uczestników będzie napisanie własnych limeryków i fraszek inspirowanych tymi krótkimi formami autorstwa Aleksandra Fredry; 
    2. Akcja trawestacja - uczestnicy będą mieli za zadanie stworzenie trawestacji poematów lub fragmentów dłuższych dzieł Aleksandra Fredry, przełożyć je na język współczesny, język młodzieżowy.

Każda szkoła może przesłać po maksymalnie dwie prace z danej kategorii na adres: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie ul. S. Okrzei 7, 35-002 Rzeszów do 16 czerwca b.r

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.