Gminny Konkurs Wiedzy Historycznej Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Gminny Konkurs Wiedzy Historycznej

2.12.2022, godz. 14:00
Raniżów, ul. Rynek 6, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

Gminny Konkurs Wiedzy Historycznej skierowany jest do uczniów szkół podstawowywch (klasy IV-VIII)

Celem konkursu jest promowanie - wśród dzieci i młodzieży - wiedzy historycznej na temat gminy Raniżów, w której mieszkają: ze szczególnym uwzględnieniem jej tradycji, kultury oraz walorów przyrodniczych i turystycznych.

Konkurs przyczynił się również do promocji zgłębiania przez dzieci i młodzież wiedzy o gminie Raniżów. Konkurs skierowany był do uczniów klasy IV-VIII szkół podstawowych, podzielonych na dwie kategorie konkursowe.