Gminny Wieczór Kolęd Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Gminny Wieczór Kolęd

15.01.2023
Głogów Małopolski, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 12, Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli

Wykonać można maksymalnie 3 kolędy lub pastorałki.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie/dostarczenie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 23 grudnia 2022 r. na adres e-mail: mgdk@mgdk.pl lub do sekretariatu Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12.

Szczegóły na www.mgdk.pl lub pod nr tel.: 17 864 01 07.