GreenFilmTourism - nowy projekt! Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

GreenFilmTourism - nowy projekt!

2.12.2020-28.02.2021
Rzeszów, ul. Okrzei 7, Podkarpacka Komisja Filmowa

Wojewódzki Dom Kultury Rzeszowie w ramach działalności Podkarpackiej Komisji Filmowej i Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 przystąpił do realizacji nowego projektu, jakim jest GreenFilmTourism.

Dzięki projektowi powstanie zintegrowany system informacji, edukacji, upowszechniania i promocji filmowego dziedzictwa kulturowego na obszarze transgranicznym, sprzyjający rozwojowi turystyki filmowej, oddziaływujący na rozwój innych dziedzin gospodarki i rozszerzenie wspólnej oferty kulturowo-przyrodniczej pogranicza, co umożliwi zrównoważone wykorzystanie jej zasobów.

Partner wiodący: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej (PL)

Partnerzy projektu:

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie stabilnego partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej www.wdk.podkarpackie.pl i www.podkarpackiefilm.pl.