I Podkarpacki Festiwal Pieśni Patriotycznych „Rozśpiewajmy Niepodległą” 2022 ONLINE Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

I Podkarpacki Festiwal Pieśni Patriotycznych „Rozśpiewajmy Niepodległą” 2022 ONLINE

1-24.10.2022
Rzeszów, wydarzenie online

Organizatora fetsiwalu: Stowarzyszenie Artystów Podkarpacia z aprasza na I edycję Podkarpackiego Festiwalu Pieśni Patriotycznych

Cele Festiwalu:

 • popularyzacja i szerzenie dorobku polskich piosenek patriotycznych,
 • odkrywanie talentów wokalnych,
 • prezentacja dorobku artystycznego uczestników festiwalu w przestrzeni internetowej,
 • wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z osobami uzdolnionymi artystycznie wśród instruktorów, pedagogów, opiekunów.

Uczestnicy:

Konkurs obejmuje występy solowe oraz zespołowe i odbędzie się według podziału na kategorie.

Soliści:

 • 6-9 lat (2013-2016)
 • 10-13 lat (2009-2012)
 • 14-17 lat (2005-2008)
 • od 18 lat ( do 2004)

Zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne - jedna kategoria wiekowa (bez ograniczeń wiekowych)

Do kategorii Zespoły kwalifikowane są również Duety. O przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia wykonawcy

Repertuar:

 • Soliści oraz zespoły przygotowują jeden utwór, jakim jest polska piosenka lub pieśń patriotyczna ( utwór musi zawierać w sobie treści patriotyczne, nawiązujące do historii naszego kraju). Utwór musi być zaśpiewny w języku polskim,
 • do nagrania może być wykorzystany półplayback lub akompaniament instrumentu/ów. Utwór może być także wykonany a cappella.

Warunki udziału w edycji online:

 • zgłoszenie solisty / zespołu poprzez prawidłowe wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO dostępnego na stronie www.stowarzyszenieap.com w terminie 01.10.-24.10.2022 r.   Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Aktualne informacje na Facebooku Rozśpiewana Niepodległa.
 • opłata akredytacyjna jest bezzwrotna, obowiązkowa dla wszystkich Uczestników Festiwalu i wynosi 40,00 zł dla Solistów, 60,00 zł dla Duetów i 90,00 zł dla Zespołów,
 • w ramach akredytacji każdy uczestnik festiwalu otrzyma cyfrową płytę z nowymi aranżacjami pieśni patriotycznych z profesjonalnymi półplaybeckami,
 •  w potwierdzeniu opłaty akredytacyjnej należy umieścić imię i nazwisko uczestnika, kategorię wiekową i adres @, na który ma zostać przesłana cyfrowa wersja płyty,

Wymagania dotyczące nagrań konkursowych:

 • film konkursowy należy zamieścić na swoim prywatnym kanale You Tube,
 • wygenerowany link do filmu należy wkleić w treści @ zgłoszeniowego,
 • film konkursowy powinien być nakręcony poziomo;
 • nagranie musi być wykonane w formie filmu, wyłącznie na żywo (nie dopuszcza się wykorzystania sprzętu do nagrań studyjnych, w tym mikrofonu studyjnego i słuchawek !!!!), niedopuszczalna jest ingerencja w nagranie za pomocą post-produkcji. W razie wątpliwości związanych z ingerencją w nagranie Organizator ma prawo wykluczyć naganie z przesłuchań konkursowych lub poprosić o nagranie bez użycia mikrofonu,
 • Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie konkursowe w postaci jednego ujęcia bez montażu audio-video,
 • filmy konkursowe mogą być nagrane powszechnie dostępnym sprzętem np. telefon, tablet, kamera, aparat,
 • nagrania budzące wątpliwość co do realizacji na żywo będą dyskwalifikowane.

Harmonogram festiwalu:

 • zgłoszenia przyjmowane są w dniach 01-24.10.2022r.   
 • ogłoszenie listy finalistów 13.11.2022r.
 • ogłoszenie werdyktu i emisja Koncertu Laureatów 30.11.2022r.

Dane do kontaktu: