II Ogólnopolski Festiwal Teatralny "AFERA" Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

II Ogólnopolski Festiwal Teatralny "AFERA"

14-16.04.2023
Krasne 743, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem

Gmina Krasne, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem oraz Teatr A’propos zapraszają na konkurs teatralny, który odbędzie się w Krasnem. Pula nagród to 7000 zł.

Cele Festiwalu:

  • konfrontacja twórczości zespołów teatralnych
  • prezentacja, promocja dorobku artystycznego autorskich, niezależnych i amatorskich teatrów z terenu całej Polski
  • stworzenie forum wymiany doświadczeń,  poglądów pomiędzy twórcami i publicznością
  • teatr jako forma kreatywnego spędzania czasu
  • integracja w twórczym działaniu
  • spotkanie przez sztukę jako forma doskonalenia umiejętności prospołecznych
  • aktywizacja społeczności lokalnej

Założenia programowe Festiwalu:

  • Festiwal ma charakter konkursowy. W festiwalu mogą brać udział teatry realizujące przedstawienia oparte na  tekstach autorskich i literackich. Z udziału w Festiwalu wyłączone są kabarety oraz teatry realizujące repertuar dla dzieci
  • Maksymalna liczba aktorów na scenie to 10 osób. Minimalny wiek uczestników to 16 lat.
  • Czas trwania spektaklu nie może przekraczać 50 minut,  a czas montażu (ustawianie scenografii, oświetlenia itp.) nie może przekroczyć 30 minut.   

Zasady uczestnictwa:                                      

Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu AFERA jest nadesłanie najpóźniej do dnia 20.03.2023 r. wypełnionej karty zgłoszenia, nagrania zgłaszanego spektaklu (link do nagrania na Dysku lub YT), materiałów informacyjno-reklamowych (recenzje, plakat), informacji o spektaklu i teatrze oraz 3 fotografii ze zgłoszonego spektaklu na adres mailowy: festiwalteatralnyafera@gmail.com